Beslægtede opslag

Verden : Europa : Jugoslavien (8 opslag)
Blood & Honour
Djilas, Milovan
Kosova
Milosevic, Slobodan
Montenegro
Serbien
Tito (Josip Broz)
Østeuropa

 

Verden : Europa : Tyskland (231 opslag)

 

Verden : Europa : Ungarn (34 opslag)

 

Verden : Europa : Tjekkiet (10 opslag)
Beneš, Edward
Charta 77
Dubcek, Alexander
Gottwald, Klement
Husserl, Edmund
Kosik, Karel
Prag foråret
Tjekkiet
Warszawapagten
Østeuropa

 

Verden : Europa : Slovakiet (4 opslag)
Blood & Honour
Dubcek, Alexander
Slovakiet
Østeuropa

 

Verden : Europa : Polen (21 opslag)

 

Verden : Europa : Rumænien (5 opslag)
Ceaucescu, Nicolae
Goldmann, Lucien
Rumænien
Warszawapagten
Østeuropa

 

Verden : Europa : Rusland (87 opslag)

 

 

Verden : Asien : Sydøstasien : Vietnam (10 opslag)
Dansk Vietnamesisk Forening
Ho Chi Minh
My Lai
Nguyen Thi Binh
Pham Van Dong
Vietnam
Vietnam 69
Vietnambevægelsen
Vietnamkrigen
Vo Nguyen Giap

 

Verden : Caribien : Cuba (8 opslag)
Carpentier, Alejo
Castro, Fidel Ruz
Cuba
Cubakrisen
Dansk Cubansk Forening (DCF)
Guevara, Ernesto Che
Guillén, Nicolás
Martí, José

 

Organisation : Offentlig organisation : Internationale institutioner (41 opslag)
Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA)
Alliancefrie stater
Anden Genevekonvention
ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Den Europæiske Union (EU)
Den Internationale Valutafond (IMF)
Det internationale musikbureau
Fjerde Genevekonvention
FN
Folkeforbundet
Første Genevekonvention
Geneve konventionerne
IEA
Inauguraladressen
International organisation
Internationale Straffedomstol, den (International Criminal Court, ICC)
Internationalen for proletariske Fritænkere
Internationalisme i dansk arbejderbevægelse
Ligelønskonvention nr. 100
NAFTA (North American Free Trade Agreement)
NATO
Nordisk Råd
OECD
OPEC
PISA (Programme for International Student Assessment)
Salamancaerklæringen
Salt
SEATO
Socialistisk Internationale
Toldunion
Tredje Genevekonvention
Trilateralkommissionen
TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership)
UNCTAD
Verdensbanken
Vestunionen (WEU)
Warszawapagten
WikiLeaks
World Confederation of Labour (WCL)
WTO

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : Økonomi (241 opslag)
Aaen, Frank
Afbetaling
Afkolonisering
Afskrivning
Akkumulation
Aktiekapital
Aktieselskab
Aktieudbytte
Alliancefrie stater
Altvater, Elmar
Amin, Samir
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Arbejdstid
Arbejdsværditeorien
Asiatisk produktionsmåde
Auken, Svend
Bananrepublik
Bandit
Bandungkonferencen
Befolkningsudvikling
Behov
Beslutning
Betalingsbalancen
Blandingsøkonomi
Blokade
Bondesamfund
Borgerløn
Borgerskabet
Boserup, Ester
Boserup, Mogens
Boykot
Bretton Woods systemet
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Brugsværdi
Bruttonationalprodukt
Bytte
Centrum-periferi
Chicagodrengene (Chicagoskolen)
Ciller, Tansu
Cole, George D. H.
Copyright
Crosland, C. A. R. (Anthony)
Dansk kapital i udlandet
Deflation
Den Internationale Valutafond (IMF)
Derivativer
Devaluering
Direkte udenlandske investeringer
ECB (European Central Bank)
Egenkapital
Ejendomsret
Eksponentiel vækst
Eksportorientering
Emerging markets
Engels, Friedrich
Erstatningsproduktion
Faste valutakurser
Fattigdom
Femårsplan
Feudalisme
Finansfonde
Finanskapital
Finanslovsforslag
Fjernhandel
Flekstid
Flydende valutakurser
Folke, Steen
Forbrug
Fremmedgørelse
Frihandel
Frisch, Ragnar Anton Kittil
Fritid
Fysiokratisme / fysiokrater
GATS (General Agreement on Trade in Services)
George, Henry
Globalisering
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Guld
Gældskrisen
Hamskiftet i Norge
Handelskapitalisme
Handling
Historisk materialisme
Imperialisme
Importsubstitution
Indre marked
Indtægtsfordeling
Industrielle revolution, Den
Industrisamfund
Inflation
International arbejdsdeling
Ishavsimperialisme
Jernhårde lønningslov
Jordreform
Jordrente
Juche
Kalecki, Michal
Kampmann, Viggo
Kapital
Kapitalbalancen
Kapitalintensiv produktion
Kapitalkoncentration
Kapitalkontroversen
Kapitallogik
Kartel
Kasinokapitalisme
Katastrofehjælp
Keynes, John Maynard
Klasser
Kollektive goder
Kolonialisme
Koncern
Konjunkturer
Konkurrence
Konkurrenceevne
Konkurs
Kontrakt
Kooperationen
Krag, Jens Otto
Kulturimperialisme
Lagdeling
Lange, Oskar
Leasing
LTCM (Long Term Capital Management)
Løbende poster
Lønarbejde
MAI (Multilateral Agreement on Investment)
Malthus, Thomas Robert
Mandel, Ernest
Marked
Markedsføring
Markedsmagt
Marshallplanen
Marx, Karl
Marxisme
Marxistisk økonomi
Masseproduktion
Mattick, Paul
Mekanisering
Merværdi
Mill, John Stuart
Milosevic, Slobodan
Mobilitet
Modernisering
Monetarisme
Monopol
Monopolkapitalisme
Multinationale selskaber
Myrdal, Alva
Myrdal, Gunnar
Nationalisering
Neoliberalisme
NEP
New Deal
Ny økonomisk verdensorden (NØV)
Næringsformer
Obligation
OECD
Offentlig og privat sektor
Pareto problemet
Penge
Planøkonomi
Polanyi, Karl
Portefølje investering
Primær-, sekundær- og tertiærerhverv
Pris
Privatisering
Produktion
Produktiv kapital
Profit
Profitrate
Prognose
Protektionisme
Quesnay, Francois
Rasmussen, Poul Nyrup
Rationalisering
Reklame
Rente
Revolution
Ricardo, David
Samfundsplanlægning
Schippel, Max
Skat
Smith, Adam
Smith, Erik Ib
Socialisering
Socialistisk polit.gruppe
Socialistiske Økonomer (SØ)
Socialistiske Økonomers Forening
Specialisering
Spekulation
Stabilitetspagten
Stiglitz, Joseph
Strukturrationalisering
Strukturtilpasningsprogrammer
Sweezy, Paul Marlor
Tawney, Richard Henry
Toldunion
Tredje verden
Trekantshandel
TRIM (Trade Related Investment Measures)
TRIP (Trade Related Intellectual Property)
U-landsbistand
Udbytning
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Udenlandsk kapital i Danmark
Udenlandsk kapital i Norge
Udenrigsregnskab
Udlicitering
Udvikling
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Ulige bytte
Ulighed
UNCTAD
Underhold
Vajda, Imre
Valuta
Valutakrise
Valutakurs
Vandkraft
Vareproduktion
Varesamfund
Veblen, Thorstein
Velfærd
Velfærdsstat
Verdensbanken
Verdenskriser
Vækst
Værdi
Walras, Léon
Weber, Max
Wigforss, Ernst
WTO
Økonomi
Økonomisk Demokrati (ØD)
Økonomisk korruption
Økonomisk krise
Økonomisk planlægning
Økonomisk politik
Økonomisk vækst
ØMU (Økonomisk Monetære Union)

 

Ideologi : Socialistisk : Revolutionær : Kommunisme (247 opslag)
Aaen, Frank
Afvigelse, politisk
Agrarspørgsmålet
Andersen, Ragnhild
Anneke, Mathilde Franziska
Appel, Gotfred
Arbeiterpolitik
Arbejderoppositionen i Rusland
Arbejderpressen
Arbejderværnet
Babeuf, Gracchus
Balabanova, Angelika
Bán, Antal
Befrielseskomitéen for Hitlerfascismens Ofre
Berija, Lavrentij Pavlovitj
Berlinguer, Enrico
Bernal, John Desmond
Biró, Mihàly
Bordiga, Amadeo
Brandler, Heinrich
Brauer, Willy
Brecht, Bertolt
Bredsdorff, Elias
Bresjnev, Leonid Ilic
Broby Johansen, Rudolf
Carrillo, Santiago
Castro, Fidel Ruz
Ceaucescu, Nicolae
Centralkomite
Chou En-lai
Christensen, Anders
Christensen, Christian
Christiansen, Ernst
Cyrankiewicz, Jósef
Dagbladet Arbejderen
Dalström, Kata
Danmarks Kommunistiske Føderation
Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU)
Dansk Gymnasiastforbund
Davis, Angela Yvonne
De Arbejdsløses Organisation (1919-24)
De danske spaniensfrivillige
Demokratisk centralisme
Den Røde Garde
Det internationale musikbureau
Det ny Studentersamfund
Det Palæstinensiske Kommunistiske Parti (PCP)
Dimitróv, Geórgi Mikhájlov
Djilas, Milovan
DKP
Dubcek, Alexander
Duczynska, Ilona
Egede-Nissen, Adam
Eilerth, Dagmar
Eisenstein, Sergej Mikhailovitsj
Emanuel, Bodil Leth
Emanuel, Poul Henning
Erwig, Johannes
Eurokommunisme
Fagklubbernes Samvirke
Falk, Erling
Fog, Mogens
Folkedemokrati
Folkefilm
Folkefront
Foreningen for Filmskultur
Foss, Holger
Fredens Tilhængere
Fritzner, Andreas
Fuglsang, Villy
Furubotn, Peder
Gamburg, Inger
Garaudy, Roger
Gelsted, Otto
Gomulka, Wladislaw
Gorbachov, Mikhail Sergeyevich
Gottwald, Klement
Gramsci, Antonio
Grieg, Johan Nordahl Brun
Hansen, Arvid Gilbert
Hansteen, Kirsten Moe
Hansteen, Viggo
Heartfield, John
Hegna, Trond
Hellberg, Sigvald
Henningsen, Poul
Hermansson, Carl-Henrik
Historikergruppen i det britiske kommunistparti
Hjælpekomitéen for Nazismens Ofre
Ho Chi Minh
Houmann, Børge
Hoxha, Enver
Hu Yaobang
Hua Kuo-feng
Humanité
Höglund, Carl Zeth Konstantin
Ibarruri, Dolores
Iglesias Argüelles, Gerardo
Ikor
International Arbejderhjælp
Internationale Literatur, Moskva
Internationale Røde Hjælp
Jeltsin, Boris Nikolayevich
Jensen, Alfred
Jensen, Erik
Jensen, Jørgen
Jensen, Richard
Jespersen, Knud
Johnsen, Niels
Jørgensen, Aage
Kádár, Janos
Kamenev, Lev Borisovitj
Khrustsjov, Nikita Sergejevitsj
Kim Il Sung
Kirk, Hans
Klahr, Alfred
Koestler, Arthur
Kolakowski, Leszek
Kollontaj, Aleksandra
Kominform
Komintern
Komitéen for hjælp til Rusland
Kommunisme
Kommunistische Partei Österreichs (KPÖ)
Kommunistisk Arbejder- og Husmandsbevægelse
Kommunistisk Lærerklub
Kommunistisk Parti i Danmark (KPiD)
Kommunistisk Studenterfraktion
Kommunistisk Ungdoms Forbund (KUF)
Kommunistiske Manifest, Det
Kommunistiske Studenter (Komm.S.)
Komsomol
Korsch, Karl
Kosygin, Aleksej Nikolajevitj
Krigskommunisme
Kristiansen, Henry Wilhelm
Krupskaja, Nadesjda Konstantinovna
Kruse, Ejnar
Kruse, Thomas
Kun, Bela
Kuusinen, Otto Vilhelm
Larsen, Aksel
Larsen, Reidar Toralf
Laursen (Moltke), Georg
Lenin (Vladimir Iljitsj Uljanov)
Lessing, Doris
Liebknecht, Karl
Lin Piao
Litterær Arbejderklub
Litvinov, Maksim Maksimovich
Liu Shao-chi
Longuet, Edgar (Wolf)
Losovski, Alexander
Lukács, György
Lund, Gelius
Lutte Ouvrière
Luxemburg, Rosa
Løvlien, Emil
Machel, Josina
Madsen, Carl Marius
Mann, Thomas
Mann, Tom (Thomas)
Mao Tse-tung
Marchais, Georges
Marxistisk Fraktion
Metz-gruppen
Milosevic, Slobodan
Molotov, Vjatjeslav Mikhajlovitj
Moltke, Kai
Moskvateserne
Mot Dag
Munch-Petersen, Arne
Mørch, Dea Trier
Nagy, Imre
National Minority Movement
Nationalkommunisme
Neruda, Pablo
Nexø, Martin Andersen
Nguyen Thi Binh
Nielsen, Einar
Nielsen, Marie
Nielsen, Martin
NKP
Nordahl, Konrad Mathias
Nørlund, Ib
Oktoberbevægelsen
Olgeirsson, Einar
Olsen, Jeanette Martine
Pannekoek, Anton
Panzieri, Raniero
Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
Pham Van Dong
Picasso, Pablo
Politbureau
Proletarisk Fritænkerforbund
Radek, Karl
Rákosi, Mátyás
Revolutionære Fagopposition (RFO)
Revolutionært Teater
Rivera, Diego
Rosenberg, Arthur
Røde Faglige Internationale (RFI)
Salonkommunist
Sand, Otto
Scheflo, Olav
Scherfig, Hans
Scocozza, Benito
Serge, Victor
Sinovjev, Grigorij Jevgenevitsj
Situationens generalstab
Skienskonferencen
Smidovitsj, Sofja Nikolajevna
Smith, Erik Ib
Socialdemokratisk Ungdomsforbund
Socialfascisme
Socialistisk Arbejderparti (1918-19)
Socialistisk Bibliotek
Sohn, Ole
Solheim, Torolv
Sovjet
Spartakusforbundet
Stakhanovit
Stalin, Josef (Vissarionovitsj Dsjugasjvili)
Stinus, Erik
Strasbourgteserne
Støstad, Sverre
Thiers, Marie-Joseph-Louis-Adolphe
Thing, Børge
Thorez, Maurice
Thälmann, Ernst
Thøgersen, Thøger
Togliatti, Palmiro
Ulbricht, Walter
Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)
Unge Pionerer
Vajda, Imre
Volan, Elias
Wagner, Ingmar
Wallau, Karl
Willich (Willig), Johann August Ernst
Wolff (Wolf), Friedrich Wilhelm (William)
World Federation of Trade Unions (WFTU)
Zetkin, Clara
Zetkin, Maxim
Zhao Ziyang
Zimmerwald bevægelsen
Žižek, Slavoj