Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Dansk Cubansk Forening (DCF)

Dansk Cubansk Forening
Nørre Allé 11 A, kld.
2200 København N

Tlf/fax. 3810 1550

www.cubavenner.dk
cubavenner@dbmail.dk

Kontortid: Onsdag 17-19. Foreningen har desuden lokalafdelinger i Århus, Odense og Ålborg.

DCF blev oprettet i 1968 på et antiimperialistisk og bredt politisk grundlag.

Foreningen er uafhængig af partipolitik og har til formål at udbrede kendskabet til den cubanske revolution og at udvikle de venskabelige og gensidige forbindelser mellem Danmark og Cuba på det sociale, faglige, økonomiske og kulturelle område.

DCF søger på det bredest mulige grundlag at fremme solidariteten med den cubanske revolution, og i denne sammenhæng vil foreningen bidrage til at fremme solidariteten med andre, især latinamerikanske folk, der stadig er ofre for kolonialisme, racisme, fascisme og imperialistisk aggression.

Foreningens arbejde er koncentreret indenfor følgende områder:

Foreningen var i slutningen af 80'erne ramt af den generelle nedgang i solidaritetsarbejdet i Danmark. Konsekvensen var bl.a., at DCF's blad, Cubabladet, blev indstillet. Foreningen gik i stedet ind i et samarbejde med Nicaraguakomiteen og Internationalt Forum om udgivelsen af det fælles latinamerikablad, Mañana.

USA fejrer den 4. juli sin nationaldag. I Rebild Bakker findes det største arrangement af den slags udenfor USA, og det har hyppigt tiltrukket protester mod USA's politik overfor resten af verden. Her fra en aktion i 1992 - i solidaritet med Cuba. (Solidaritet)

Men en ny dynamisk formand, USA's skærpede blokade af landet og beslutningen i en række venstrefløjspartier om at opprioritere solidaritetsarbejdet med Cuba efter sammenbruddet i Østeuropa i 1990-92 betød, at Foreningen kom ind i en rivende udvikling medlems- og aktivitetsmæssigt. Højdepunktet blev nået i foråret 1995, hvor FN afholdt Socialt Topmøde i København, og hvor DCF i vid udstrækning havde det logistiske ansvar for den betydelige cubanske delegations indkvartering og transport, samt for det offentlige møde med Cubas præsident, Fidel Castro.

Den hastige udvikling og ændrede interne styrkeforhold førte dog også til en del interne konflikter, der i sensommeren 1995 var tæt på at ende med sprængning af DCF. Faktisk var Cubaarbejdet over det følgende halve år delt ret skarpt op, før det atter lykkedes at samle kræfterne. En fraktion - omkring KPiD - lagde kræfterne i Tanker til Cuba (TtC), der var blevet dannet 5 år tidligere mhp. at udvikle et bredere Cubasolidaritetsarbejde. Det lykkedes ikke helt efter planen, men TtC var nu centrum for det faglige Cubaarbejde. En anden fraktion i foreningen - omkring DKP-ml - havde det formelle flertal og dermed kontrol over DCF. Først i starten af 96 havde bølgerne lagt sig så meget, at det var muligt atter at arbejde sammen i DCF.

Foreningen havde i 1998 er godt stykke over 600 individuelle og kollektive medlemmer.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 14/6 2006

Læst af: 30.536