Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Bananrepublik

Bananrepublik er en fællesbetegnelse for en række lande i Mellemamerika, der er afhængige af dyrkning og eksport af bananer for at skaffe udenlandsk valuta. Udtrykket anvendes af og til også i overført betydning om lande med lignende politisk og økonomisk afhængighed af stormagterne.

De egentlige bananrepublikker er først og fremmest Costa Rica, Ecuador, Honduras og Panama, der tilsammen står for to tredjedele af verdenseksporten af bananer. I enkelte af landene er 15-20 % af arbejderne beskæftigede i bananindustrien. Bananen er værdimæssigt den vigtigste frugt i verdenshandelen - der eksporteres årligt ca. seks millioner tons. Den står for næsten 60 % af Panamas valutaindtægter. I andre lande i Mellemamerika udgør bananen mellem en tredjedel og halvdelen af eksportindtægterne. Det medfører, at svingninger i priserne på verdensmarkedet øjeblikkeligt får virkninger i bananrepublikkerne, der derved ikke får mulighed for at planlægge deres langsigtede økonomiske udvikling.

Den ensidige satsning på et produkt har sit udgangspunkt i den spanske besættelse fra begyndelsen af 1500 tallet. Fra det tidspunkt blev der anlagt store plantager, hvor den indfødte befolkning blev anvendt som slavearbejdere, og fortjenesten ført ud af landet. Denne udvikling er videreført i vor tid.

Der eksisterer et tæt samarbejde mellem de store bananselskaber og magthaverne - ofte militære - i bananrepublikkerne. Regimerne er i realiteten agenter for denne internationale monopolkapital, og økonomisk og politisk afhængig af dem for at beholde deres position. Forholdet er rent imperialistisk. Altså et udbytningsforhold hvor bananrepublikkerne er råvareproducenter og står for at skaffe billig arbejdskraft, mens fortjenesten trækkes ud af landet og i meget ringe grad kommer lokalbefolkningen til gode.

Magthaverne i disse lande fører i reglen en stærk antisocial politik. Det er underernæring, lav levealder, analfabetisme, slum og stærke klasseforskelle, der kendetegner den indenlandske situationen.

F.N.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 37.568