Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Historikergruppen i det britiske kommunistparti

Historikergruppen i det britiske kommunistparti (1946-56), sammenslutning af historikere inden for det britiske kommunistparti. Markante medlemmer af denne kreds var Christopher Hill, Eric Hobsbawm, Victor Kiernan, E.P. Thompson, George Rudé m.fl. Denne historikergruppe blev formelt organiseret i 1946, men rakte tilbage til diskussionskredse i slutningen af 1930'erne. Kredsen kunne blandt andet bygge på den kommunistiske skribent A.L. Mortons populære, men kvalificerede fremstilling af den engelske historie, A People’s History of England (1938)

Historikergruppen var præget af relativt udogmatiske og uhyre frugtbare diskussioner, der siden gav sig udslag i en stærk marxistisk tradition blandt britiske historikere. Gruppen, navnlig E.P. Thompson, var én af de første kredse, der på landsplan formulerede en opposition inden for det britiske kommunistparti i lyset af Ungarn-invasionen i 1956 og Khrustsjovs afsløringer samme år af forbrydelser under Stalin-regimet. Flere af dem blev afgørende for udviklingen af det såkaldt Nye Venstre; især ved at spillede en central rolle ved grundlæggelsen af tidsskrifter som New Left Review.

B.N.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 22/4 2004

Læst af: 23.186