Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Altvater, Elmar

Elmar Altvater (1938-) tysk marxistisk økonom og sociolog. Altvater blev født 24/8 1938, blev Dr.Økon. fra universitetet i München i 1968 og har siden 1970 været ansat ved Freies Universität i Berlin, hvor han i dag er professor i Politisk Pædagogik samt Politisk Økonomi og Sociologi. Han tilhører den generation af socialvidenskabsfolk, der fra starten af 70'erne optog impulserne fra studenteroprøret i deres undervisning og forskning. Sammen med Agnoli, Blanke og andre politologer og sociologer deltog han i opbygningen af et netværk af forskere, der interesserede sig for analysen af den aktuelle kapitalisme på et marxistisk grundlag. Han blev medlem af redaktionen af tidsskriftet «Sozialistischen Politik» og blev senere medlem af redaktionen på «Probleme des Klassenkampfes» - PROKLA.

Altvaters vigtigste forskningsområder er: kapitalakkumulation, krise, stat, udviklingspolitik, gældskrise og arbejderbevægelse. Sammen med Ulbrecht, Narr og andre arbejder han på forskningsprojektet «Politik og økonomi i Forbundsrepublikken Tyskland» ved Freies Universität. Allerede på et tidligt tidspunkt koncentrerede han sig om realanalysen af den vesttyske kapitalisme og verdensmarkedet, og distancerede sig dermed fra den rene Marxske kapitalanalyse. For ham handlede det om: «ikke kun at kritisere den borgerlige teori, men også anvende den som empirisk materiale og fortolkningsobjekt». Dette giver ham et problem i sammenknytningen af den borgerlige teoris væsen og statistiske praksis.

Hans vigtigste udgivelser: Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise (1979) sammen med Jürgen Hoffmann og Willi Semmler; Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des Keynesianismus (1983) sammen med Kurt Hübner og Michael Stanger; Sachzwang Weltmarkt (1987); Die Armut der Nationen (1987, medudgiver); Die Zukunft des Marktes (1992); Der Preis des Wohlstands (1992). Endvidere udgav han i 70'erne en lang række artikler indenfor områderne krise, klassekamp, arbejdsmarked, uddannelse og statsintervention.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 25.791