Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Tyskland
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Sociologi
     .  Økonomi
      .  Udviklingsteori
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 26.761
: :
Altvater, Elmar
Left
Rocks
2024-07-15 04:55

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Elmar Altvater (1938-) tysk marxistisk økonom og sociolog. Altvater blev født 24/8 1938, blev Dr.Økon. fra universitetet i München i 1968 og har siden 1970 været ansat ved Freies Universität i Berlin, hvor han i dag er professor i Politisk Pædagogik samt Politisk Økonomi og Sociologi. Han tilhører den generation af socialvidenskabsfolk, der fra starten af 70'erne optog impulserne fra studenteroprøret i deres undervisning og forskning. Sammen med Agnoli, Blanke og andre politologer og sociologer deltog han i opbygningen af et netværk af forskere, der interesserede sig for analysen af den aktuelle kapitalisme på et marxistisk grundlag. Han blev medlem af redaktionen af tidsskriftet «Sozialistischen Politik» og blev senere medlem af redaktionen på «Probleme des Klassenkampfes» - PROKLA.

Altvaters vigtigste forskningsområder er: kapitalakkumulation, krise, stat, udviklingspolitik, gældskrise og arbejderbevægelse. Sammen med Ulbrecht, Narr og andre arbejder han på forskningsprojektet «Politik og økonomi i Forbundsrepublikken Tyskland» ved Freies Universität. Allerede på et tidligt tidspunkt koncentrerede han sig om realanalysen af den vesttyske kapitalisme og verdensmarkedet, og distancerede sig dermed fra den rene Marxske kapitalanalyse. For ham handlede det om: «ikke kun at kritisere den borgerlige teori, men også anvende den som empirisk materiale og fortolkningsobjekt». Dette giver ham et problem i sammenknytningen af den borgerlige teoris væsen og statistiske praksis.

Hans vigtigste udgivelser: Vom Wirtschaftswunder zur Wirtschaftskrise (1979) sammen med Jürgen Hoffmann og Willi Semmler; Alternative Wirtschaftspolitik jenseits des Keynesianismus (1983) sammen med Kurt Hübner og Michael Stanger; Sachzwang Weltmarkt (1987); Die Armut der Nationen (1987, medudgiver); Die Zukunft des Marktes (1992); Der Preis des Wohlstands (1992). Endvidere udgav han i 70'erne en lang række artikler indenfor områderne krise, klassekamp, arbejdsmarked, uddannelse og statsintervention.

A.J.