Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Toldunion

En toldunion er et forbund af to eller flere stater med gensidig toldregulering indadtil og fælles toldgrænser udadtil.

En toldunion er i enkelte tilfælde blevet en forløber for statsdannelser. F.eks. banede Bismarcks Zollverein i Tyskland vej for etableringen af Det tyske rige i 1870. De indre toldgrænser mellem de oprindelige mange hundrede tyske småstater havde siden middelalderen hindret en tysk rigsenhed. Toldunionen blev derfor et afgørende skridt mod samling.

Enkelte europæiske politikere havde samme vision ved indgåelsen af Romtraktaten mellem de oprindelige seks EF lande i 1957. Denne aftale etablerede til og med et fælles marked uden indre toldrestriktioner overhovedet. Men netop den frie varebevægelse førte til alvorlige problemer for landbruget. Disse problemer slog ud i skarpe interessemodsætninger landene imellem. Gennemførelsen af det såkaldte indre marked i EU i 1992 var et vigtigt skridt i retning af udviklingen af unionen til en samlet statsdannelse.

H.F.D.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 31.727