Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Volan, Elias

Elias Volan
Elias Volan

Volan (1887-1974), norsk politiker, født i Inderøy (Trøndelag).

Elias Volan blev faglig organiseret i 1905 og arbejdede først som anlægsarbejder. I 1913 blev han valgt ind i Norsk Arbejdsmandsforbunds bestyrelse og var samtidig aktiv i Fagoppositionen af 1911. I 1918 blev han formand i Arbejdsmandsforbundet og markerede dermed «den nye retnings» fremgang i fagbevægelsen. To år senere blev han næstformand i Arbejdernes faglige Landsorganisation, og fra 1923 til 1927 var han formand for det nystiftede Bygningsarbejderforbund.

Ved partisplittelsen i 1923 fulgte Volan NKP og var der medlem af hovedbestyrelsen. I 1928 blev han formand for Arbejderklassens Samlingsparti - NKP's modstykke til samlingen mellem Arbejderpartiet og Norges Socialdemokratiske Arbejderparti. I 1929 blev han sammen med Hans Aas ekskluderet af LO sekretariatet og optrådte udadtil som NKP's vigtigste repræsentant for den nye faglige politik. Især ved forberedelserne til stiftelsen af den revolutionære fagopposition.

Volan kom imidlertid stadig stærkere i konflikt med NKP og sluttede sig i november 1929 til Arbejderpartiet. Frem til 1934 var han atter medlem af LO sekretariatet, men han blev ikke genvalgt på kongressen i 1934.

Efter 1934 gjorde han en stor indsats for at få udbygget fagbevægelsen i Nordnorge, og fra 1938 til 1953 var han atter sekretariatsmedlem. I 1940 var Volan i en kortere periode fungerende LO formand. Han døde 26. december 1974.

E.Lo.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 23.892