Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Fog, Mogens

Mogens Fog
Mogens Fog

Mogens Fog (1904-90), dansk venstrefløjspolitiker, grundlagde sammen med Aksel Larsen SF, desuden rektor og videnskabsmand. Født 9. juni 1904 som søn af bibliotekar Ludolf Emil og Emilie Fog. Student i 1922 fra Metropolitanskolen, læge fra Københavns Universitet i 1930 og dr.med. i 34. Professor i neurologi ved København Universitet. Gift i 1932 med Elin Hariet Edwards.

Anvendte sine store organisatoriske evner på organiseringen af yngre læger i 1930-34 og dernæst i en række andre faglige organisationer.

Fog voksede op i et kulturradikalt hjem, blev allerede socialist i starten af 20'erne og meldte sig i 24 ind i DKU. I 32 var han stiftende formand i Socialistiske Læger, og som medarbejder ved modstandsbladet Frit Danmark lykkedes det ham i 1941 at knytte forbindelser mellem DKP formanden Aksel Larsen og den konservative Christmas Møller for på den måde at styrke modstanden mod den tyske besættelse af Danmark. I 1942 var han en af de første til at gå under jorden og var i 43 med til at danne Frihedsrådet. Arresteret i oktober 44, men var en af dem det lykkedes at flygte, efter engelske flyvere den 21. marts 45 bombede Gestapos hovedkvarter i Shell bygningen i København. Han var ansvarlig for at hente danske koncentrationslejrfanger tilbage til Danmark.

Efter krigen var han i maj-november 45 minister for særlige anliggende i regeringen Buhl. Hans ansvarsområde var kollaboratører, ulovligheder begået under krigen og kompensation til krigens ofre. Han var i 45-50 folketingsmedlem for DKP - omend hans medlemsskab af partiet faktisk var ophørt i 1941 - og i 50-59 medlem af Verdensfredsrådet.

Fog var nært knyttet til Aksel Larsen og havde i midten af 50'erne indvilget i atter officielt at blive medlem, men efter Sovjetunionens invasion af Ungarn i 1956 opgav han tanken og begyndte i stedet at udvikle ideerne om en mere folkelig socialisme. Det var derfor naturligt for ham, at han i 1958 fulgte Aksel Larsen med over i SF.

Han blev valgt til prorektor på Københavns Universitet i 63, og var i 66-72 rektor. Han indtog en fleksibel holdning overfor studenteroprøret i 1968 og bar således en del af ansvaret for, at det ikke udviklede sig voldeligt, men var begrænset til fredelige besættelser og protestaktioner.

Han var i 1964-72 medlem og fra 68 formand for Planlægningsrådet for de Højere Uddannelser og bar en del af ansvaret for udvidelsen af de højere uddannelser og planlægningen af de nye universiteter i Roskilde, Ålborg og Odense.

Fog er forfatter til en lang række politiske og selvbiografiske bøger: Danmark Frit 1942-46 (1947), Universitetets problemer - nu og i morgen (1968), Efterskrift 1904-45 (1976), Efterskrift 1946- og resten (1977). Han publicerede endvidere en række artikler og værker om medicin.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 34.819