Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Amin, Samir

Samir Amin
Samir Amin

Amin (1931-2018), egyptisk økonom og historiker. Universitetsuddannet i Frankrig, siden 1970 professor og leder af Instituttet for udvikling og Planlægning (IDEP) i Dakar, Senegal. Gennem utallige bøger og artikler fremstår Amin som en af vor tids førende imperialismeteoretikere. Et hovedpunkt i Amins værker er at forklare kapitalismens forskellige virkemåde i centrum (Industrilandene) og i periferien («u-landene») (se Centrum-periferi). I det kapitalistiske centrum var den historiske udvikling kendetegnet af en selvcentreret vækst, et dynamisk borgerskab og arbejde til dem der blev drevet bort fra landbruget. I den nuværende fase er internationaliseringen af kapitalen - med monopolisering af teknologi og kontrol - et dominerende træk.

Lige siden 1500-tallet har råvarer og billig arbejdskraft fra periferien bidraget til at løse kapitalens akkumulationsproblemer. I periferien er økonomien derimod præget af en afhængig og forvredet struktur, hvor eksportsektoren er underkastet udlandet i stedet for at være koblet til andre indenlandske sektorer. Et sådan system hænger ikke sammen («désarticulation»). Uden en kobling til en integreret industri, vil den eksportvækst som på kort sigt kan opnås (i f.eks. Elfenbenskysten eller Kenya) blive udsat for en blokering. De lave lønninger i periferien forklares af Amin dels ved den store reservearmé som er skabt gennem nedbrydningen af det lokale produktionsmønster, dels ved at varerne ikke skal realiseres på periferimarkedet, med den følge at arbejdernes købekraft bliver af mindre betydning. Udover formaliseringen af en model for «den globale kapitalakkumulation», har Amin leveret originale bidrag til analysen af den specifikke samfundsformation i periferien. (Dette er et tema hvor det i højeste grad er nødvendig med en revision af de «klassiske» teoretikere siden Marx.) Amin påviser, hvordan den kapitalistiske produktionsmåde trænger ind og - ofte blot delvis - omformer de forskellige før-kapitalistiske produktionsmåder. Resultatet bliver politiske, ideologiske og klassemæssige fremtrædelsesformer, som adskiller sig klart fra de forhold der hersker i centrum. I 1970'erne fremlagde Amin en række vigtige bidrag til forståelsen af imperialismens krise - også i centrum - samtidig med at han udviklede de første skitser til en socialistisk befrielses- og udviklingsstrategi. I denne forbindelse blev han særlig kendt for sin afvisning af den integrations- og forhandlingsmodel, som gik under navnet «en ny økonomisk verdensorden».

I 1980'erne forfinede Amin sit forslag til alternativ udviklingsstrategi for den 3. verden. Hovedpointen i denne var afbinding fra verdensmarkedet - «delinkage». Underudviklingen skyldes iflg. Amin den tredje verdens integration i det kapitalistiske verdensmarked, der hindrer en selvstændig økonomisk udvikling. Denne blokering fjernes ved afbinding fra verdensmarkedet og øget syd-syd samarbejde - dvs. økonomisk samarbejde direkte mellem landene i den 3. verden. Amins udviklingsstrategi er blevet kritiseret for at være idealistisk i den forstand, at den udviklede kapitalistiske verden ikke tillader delinkage, og selv om den gjorde ville der være en lang række varegrupper, den tredje verden alligevel ville være afhængige af. Cuba er et af de lande, som USA har påført delinkage gennem sin handelsblokade af landet, og det er en tvungen afbinding fra verdensmarkedet, cubanerne selv mener er meget kostbar for landet.

Amin har udgivet konkrete historiske studier af bl.a. Egypten; de arabiske stater i Nordafrika; Vestafrika, Congo, samt de teoretiske hovedværker «Accumulation on a World Scale» (bd. 1 og 2,) New York 1975 og «Unequal Development», London 1977. En noget forkortet udgave af det første værk findes på svensk: «Den globale kapitalakkumulationen», Stockholm 1974.

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 13/8 2018

Læst af: 38.296