Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Profitrate

Profitraten er forholdet mellem profit og kapital i en virksomhed, i en branche eller i samfundet som helhed. Profitten kan her defineres på to måder. I den marxistiske økonomi defineres profit som indtægten fra salg minus løn til arbejderne, betalingen for råstoffer og slitage på produktionsmidlerne. I den borgerlige økonomi er det almindeligt at regne renten på kapitalinvesteringerne med blandt udgifterne. Hvis vi har at gøre med en frikonkurrence-økonomi hvor virksomhederne har størst mulig profit som mål, kan man påvise, at profitten i denne sidste forstand vil være nul i en situation med økonomisk ligevægt. Konkurrencen mellem virksomhederne bevirker, at ingen kan opnå mere udbytte af sine investeringer end det de kunne have opnået ved at sætte pengene i banken. Når virksomheder alligevel investerer, er det fordi markedet sjældent er i ligevægt - bl.a. som en følge af kontinuerlig teknologisk fornyelse og fordi monopoldannelser hæmmer den frie konkurrence mellem virksomhederne.

Uanset om man taler om profitrate i marxistisk forstand eller rente i borgerlig forstand, kan man stille spørgsmålet om, hvordan denne størrelse udvikler sig over en tid. Den marxistiske teori om den faldende profitrate går ud på, at den stadig mere kapitalintensive produktion må føre til et fald i profitraten over en tid, fordi mekaniseringen skærer ned på det levende arbejde, der er den eneste kilde til merværdi og dermed til profit. Denne opfattelse er uholdbar, da mekaniseringen samtidig øger produktiviteten. Den borgerlige teori om den faldende profitrate - fra Malthus til vore dages nulvækstteorier er, at faldende grænseproduktivitet vil føre til et fald i profitten. Enten fordi fødevareudgifterne og dermed arbejdslønningerne vil stige, eller fordi produktiviteten i industrien vil falde. Også denne opfattelse er uholdbar, fordi den i lighed med den marxistiske teori overser betydningen af den teknologiske forandring, som øger produktiviteten.

J.E.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 29.382