Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Samfund

Samfund (engelsk: society, tysk: Gesellschaft), samling af mennesker - eller andre levende væsener - som har en vis grad af orden i deres indbyrdes samkvem. Myretuen og bikuben er yderst velordnede samfund, klostret ligeså, og militærforlægningen. En nationalstat som f.eks. Danmark er derimod et samfund med langt mindre orden. Der ligger i selve ordensbegrebet en henvisning til en vis varighed over tid. Et samfund er en forholdsvis varig ordning. En mængde der stimler sammen for at iagttage noget usædvanligt som f.eks. en brand, udviser muligvis en vis orden, men udgør ikke af den grund et samfund, fordi den når som helst kan opløses. Anvendt i bestemt form - «samfundet» - bruges ordet normalt om et storsamfund - dvs. et samfund som i vid udstrækning kan opretholde og rekruttere sig selv.

Begrebet samfund og samfundsforhold har på mange måder gjort den gamle liberale problemstilling - «borger og statsmagt» - forældet. Denne er optaget af at sikre enhver person et vist albuerum overfor de formelle politiske myndigheder, mens samfundsbegrebet indikerer, at enhver indgår i et større netværk af skik og brug, fælles aktiviteter og foranstaltninger, som i stort og småt har en indflydelse på hans eller hendes handlemåde. Det er disse samfundsforhold der holder samfundet sammen, der er med til at give den enkeltes handling mening. Strukturen og kvaliteten af disse samfundsforhold virker som regel langt stærkere ind på den enkeltes livssituation end politiske tvangsmagt. Et samfund med stor retssikkerhed som værner hver enkelt mod overgreb fra myndighederne - altså et juridisk retfærdigt samfund - kan både være et samfund med stor social uret eller et samfund med uholdbare sociale forhold.

Mer generelt er den sociale betragtning af et samfund mere dybtgående og omfattende end den politiske: Politikken og de politiske forhold gælder de store offentlige institutioner, statsapparatet, partierne og andre politiske organisationer. Det sociale omfatter derimod familielivet, idræts- og anden fritidsvirksomhed, naboskabsforhold, forholdet mellem samfundets klasser samt de mere officielle formelle organisationer.

Videnskaben om samfundet kaldes sociologi eller samfundsvidenskab.

D.Ø.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 100.939