Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Dagbladet Arbejderen

Dagbladet Arbejderen
Ryesgade 3F
2200 København N

Tlf. 3535 2193 og
3535 7351
fax 3537 2039
E-mail: arbejderen@inform.dk

Ansvarshavende redaktør: Birthe Sørensen.

Dansk venstrefløjsavis der udgives af partiet DKP/ML på forlaget Arbejderen. Avisen blev grundlagt i 1978 under navnet «Arbejderen». Den blev startet af KSML (Kommunistisk sammenslutning Marxister-Leninister) - en udbrydergruppe fra KAP.

Bladet udkom i starten 1 gang pr. måned, i en udgave i folioformat og trykt på gruppens egen sværteduplikator. Efter stiftelsen af DKP/ML ved årsskiftet 1978-79 blev avisen «centralorgan for DKP/ML». Efter sammenlægningen af DKP/ML og Kommunistisk Samling udgives bladet fra 2007 af Kommunistisk Parti.

DKP/ML satte meget store ressourcer ind på udviklingen af avisen, og allerede fra september 1982, begyndte den at udkomme som dagblad, i en 4 siders udgave, i tabloidformat, nu under navnet «Dagbladet Arbejderen».

Igennem stor offervilje fra DKP/ML's medlemmer, og tilbagevendende indsamlinger, har det gennem de sidste 17 år kunnet lade sig gøre at fastholde bladet som dagblad. Det har gennem årene udviklet sig både i kvalitet, størrelse og udbredelse. Fra at være en avis der kun blev læst af en snæver kreds af medlemmer og DKP/ML sympatisører, er det i dag et blad som ligger på en del fagforeningskontorer og læses af politiske aktivister landet over.

Avisen udtrykker i sine ledere og andre artikler DKP/ML's politik, men har åbnet sig som et samlende organ for den progressive del af fagbevægelsen, og den øvrige venstrefløj - fra Hardy Hansen til «de autonome».

Avisen er i dag det eneste danske dagblad, som er erklæret socialistisk, og har en klar holdning mod EU og NATO. Det udkommer i en 12 siders udgave tirsdag – onsdag – torsdag – fredag og med 16 sider hver lørdag.

S.F.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 28/12 2007

Læst af: 30.925