Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Boserup, Ester

Ester Boserup 1929 (Kgl. bibliotek)

Ester Boserup (1910-99), dansk venstreorienteret intellektuel, født Børgesen. Hun var elev på Falkonergårdens Gymnasium, hvor Axel Rosendahl var ansat. Han var sammen med Harald Rue initiativtager til dannelsen af Dansk Gymnasiastforbund. Da hun gik i 3.g var hun ved juletid 1928 med til det møde, hvor Mondegruppen knyttede gymnasiastbevægelsen til sig. Hun blev student i 1929 og har åbenbart gjort indtryk i Monde, for i august 29 blev hun optaget i gruppen og udset til kontaktperson mellem gruppen og bladet Vi Gymnasiaster. Senere blev også Mogens Boserup optaget i Mondegruppen, og ham giftede hun sig med i 1931.

I 1929 startede hun på polit. studiet på universitetet og har givet tilføjet Mondegruppens overvejende kulturpolitiske orientering en samfundsvidenskabelig dimension. I 1931 overtog hun redaktørposten på bladet Monde og bevarede den frem til maj 32. Selv om hun orienterede sig mod kommunismen, var hun aldrig medlem af DKP, og hun tilhørte den fløj af Mondegruppen, der efter sprængningen i 1932 forlod den - under ledelse af Broby Johansen og Rue. Sammen med sin mand og Per Kirstein kom hun til at udgøre et af kraftcentrene i 30'ernes oppositionelle miljø. De gik ind i arbejdet med Brobys blad Frem, dog uden at være skrivende. I 1933 fik de kontakt med Heinrich Brandler, da han var på gennemrejse gennem Danmark. Det blev indledningen til dels en orientering mod den tyske kommunistiske opposition (KPO), dels et omfattende hjælpearbejde til emigranter fra denne gruppe. I 1934-36 udgav gruppen bladet Information, hvor DKP's politik blev underkastet grundig kritik.

I 1935 blev hun cand.polit. Allerede på dette tidspunkt blev hun i venstreorienterede kredse anset for at være et af miljøets skarpeste hoveder. Hun var særdeles velorienteret i marxistisk økonomi. I 1936 blev hun ansat i Nationalbankens valutakontor, siden i Valutacentralen, og fra 1940 var hun kontorchef i Direktoratet for Vareforsyning, hvor der sad mange socialistiske økonomer. Samtidig var hun aktiv i Socialistiske Økonomers Forening, som hun var forkvinde for i 1937. Endvidere var hun aktiv i Clarté i hele dens levetid.

Efter 2. verdenskrig forsøgte hun sammen med sig mand en tid at medvirke til genopbygningen af et netværk af sympatisører med den kommunistiske opposition, mens deres ven Brandler endnu sad i Cuba, og ikke måtte vende tilbage til Tyskland. Fra 1947 var hun ansat ved FN i Genève. Senere opholdt hun sig i en række 3. verdenslande og udfoldede et omfattende forfatterskab om den 3. verdens økonomiske forhold og specielt om kvinders situation i disse. Bl.a.: The conditions of Agricultural Growth (1965), Kvinde i et U-land (1974) og Integration of Women in Development (1975). Boserup døde 24. september 1999.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 44.828