Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Fjerde Genevekonvention

Vesten lagde i oktober-november 2023 Genevekonventionerne i graven med sin uforbeholdne støtte til Israels krigsforbrydelser, forbrydelser mod menneskeheden og folkemord i Palæstina. Folkemordet skrællede 500  års civilisatorisk udvikling bort og sendte verden tilbage til Middelalderen. De ansvarlige er følgende lande: Israel, USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Frankrig, Spanien, Polen, Italien, Danmark, Sverige, Finland, Nederlandene, Belgien, Østrig, Tjekkiet, Slovakiet, Slovenien, Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Grækenland.

Den fjerde Genevekonvention omhandler beskyttelsen af civile i krigstid og under en fremmed magts besættelse. Den udgør en del af retsgrundlaget for, at de israelske bosættelser i det israelsk besatte Palæstina er krigsforbrydelser, og at ødelæggelsen af huse der tilhører familiemedlemmer til palæstinensiske selvmordsbombemænd ligeledes er krigsforbrydelser.

Konventionen blev indgået under den diplomatiske konference i Geneve, der strakte sig fra 21. april til 12. august 1949. Indtil da havde der ikke eksisteret nogen traktat omkring beskyttelsen af civilbefolkningen under krige og besættelser, og denne mangel var et problem ifbm. Nürnbergprocessen, hvor nazistiske ministre og regeringsembedsmænd stod anklaget for krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden. De måtte nemlig dømmes på et retsgrundlagt, der blev udformet efter verdenskrigen.

Med den fjerde Genevekonvention udgør kollektiv afstraffelse af civilbefolkningen en krigsforbrydelse. Artikel 33 i konventionen siger: «Ingen beskyttet person kan straffes for en forseelse, han eller hun ikke personligt har begået» og «kollektiv afstraffelse og alle tilsvarende generende tiltag eller terrorisme er forbudt». Israel afviser, at konventionen og dens senere tilføjede protokoller kan anvendes på dets besættelse af Palæstina.

Med kollektiv afstraffelse tænkte forfatterne af konventionen på de hævnmord, der havde fundet sted under 1. og 2. Verdenskrig. Under 1. Verdenskrig havde tyskerne bl.a. massehenrettet belgiske landsbyboere som hævn for modstanden mod den tyske besættelse. Under 2. Verdenskrig gennemførte nazisterne systematisk kollektiv afstraffelse i en lang række lande for at knuse modstandskampen. Hele landsbyer, byer og distrikter blev gjort ansvarlige for de modstandsaktiviter, der fandt sted. For at afværge sådanne situationer understregede konventionen princippet om individuelt ansvar blandt soldater og officerer. Principper der var slået fast allerede i Nürnbergprincipperne.

Loven der regulerer væbnede konflikter giver tilsvarende beskyttelse under interne konflikter. Artikel 3 kræver retfærdig rettergang for alle personer, før de kan straffes, og tillægsprotokol II fra 1977 forbyder eksplicit kollektiv afstraffelse.

Israels besættelse af Palæstina er foregået i generationer, og ødelæggelsen af palæstinensiske hjem og huse har været en tilbageværende terrorhandling fra de israelske myndigheders side. Nogle gange er denne terror udløst af modterror eller angreb fra palæstinensisk side, men ofte er den ikke koblet til sådanne aktioner. Den 30. juli 1997 eksploderede en bombe i det vestlige Jerusalem. 15 blev dræbt - deriblandt de 2 palæstinensiske selvmordsbombemænd - og 170 såret. Den israelske hær svarede igen ved at straffe de formodede bombemænds familier og den landsby de muligvis kom fra. 4 familiers huse blev fuldstændig ødelagt, og det samme gjaldt 8 huse i det østlige Jerusalem. Efterfølgende hindrede israelske soldater i næsten en måned næsten alle fra at komme ind til eller forlade Vestbredden. En kollektiv afstraffelse af Vestbreddens samlede befolkning på 1½ million.

Israelske krænkelser af 4. Genevekonvention
Israels største ødelæggelse af palæstinensisk ejendom i årevis fandt sted 21. august 2003. Kl. 5 om morgenen kørte 15 israelske militær-bulldozere ind i byen Nazlat 'Isa på Vestbredden og gik i gang med at jævne byens marked med jorden. 100 forretninger og 5 hjem blev jævnet med jorden. I januar 2003 var 82 andre forretninger jævnet med jorden af de israelske bulldozere. Husene fjernes, fordi Israel ønsker at oprette en «sikkerhedszone» mellem sin apartheidmur og den palæstinensiske befolkning.

Overblik over det ødelagte marked i Nazlat 'Isa.

Israelsk militær bulldozer i aktion - i krænkelse af den 4. Genevekonvention.

.. og gravkøerne rydder op

Resterne af markedet i Nazlat 'Isa

A.J.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 13/11 2023

Læst af: 45.926