Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Nürnbergdommene

Nürnbergprocessen i Tyskland 1945-46 var en rettergang af en slags, som verden aldrig før eller siden har oplevet: En proces hvor sejrherrerne i en krig dømte deres modstandere for «forbrydelser mod menneskeheden» og «forbrydelser mod freden» og eksekverede dommene ved dødsstraf eller langvarige fængselsstraffe. 24 af nazi-Tysklands spidser og seks af dets organisationer var sat på anklagebænken, og alle blev dømt efter love, der ikke fandtes, men som måtte kunne betragtes som udledte af enkle moralske folkeretslige principper og anvendt som en slags folkeret på individniveau.

Nürnberg-processens vigtigste principper var følgende:

De anklagede i Nürnbergprocessen. Første række fra venstre: Göring, Hess, von Ribbentrop og Keitel. Anden række: Dönitz, Raeder, Schirach og Sauckel.

Fra Göring og nedad blev naziledere og generaler henrettet efter en proces, hvor de havde fået lejlighed til at forsvare sig og forklaret, at alt hvad de gjorde var udført efter ordre. Hitler og Goebbels havde begået selvmord, Bormann var flygtet og andre var også forsvundet på lignende vis. Mange af de anklagede forsvarede sig med, at de blot handlede efter ordre, men domstolen slog fast, at hvis handlinger der falder ind under forbrydelser mod freden og menneskeheden er udført efter ordre, er det undskyldende, men fritager ikke for straf. Principperne omtales i dag som Nürnbergprincipperne, har fundet anvendelse ved krigsforbryderprocesser senere i århundredet, og er også relevante når soldater og officerer skal nægte at adlyde ordrer om overgreb mod civilbefolkningen - som det f.eks. er tilfældet i det israelske militærs overgreb mod den palæstinensiske civilbefolkning. Principperne om enkeltmenneskets ansvar overfor almene principper var måske det væsentligste resultatet af domstolens arbejde, og vil blive stående som en lære, som vestmagterne ikke kan løbe fra.

Nürnbergdomstolen var en militærdomstol med dommere fra de allierede stormagter. Punktet om angrebskrig var omstridt, men ellers blev dommene afsagt som internationale kendelser og de fængselsdømte overladt til allierede organer.

H.F.D.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 28/9 2003

Læst af: 43.293