Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

NAFTA (North American Free Trade Agreement)

NAFTA (North American Free Trade Agreement, Frihandelsaftalen i Nordamerika). Frihandelsaftalen trådte i kraft 1. januar 1994 og omfatter USA, Canada og Mexico. Aftalen omfatter kun varer og ikke som EU f.eks. arbejdskraftens frie bevægelighed. Den udløste omfattende protester i specielt Canada og Mexico, og i Mexico valgte Zapatisterne aftalens første dag, 1. januar 1994 til at lancere deres kamp for et mere socialt retfærdigt Mexico.

NAFTA bygger på et klart nyliberalistisk grundlag. F.eks. indgår det i traktaten, at hvad der én gang er blevet privat ikke senere kan overgå i offentligt eje.

Der forhandles for tiden om at udvide frihandelszonen til hele Latinamerika, men mange latinamerikanere er imod. Brasiliens præsident, Lula de Silva, foretrækker det regionale samarbejde Mercosur.

An.Lu.

Beslægtede opslag

Sidst ajourført: 27/8 2003

Læst af: 33.207