Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 26.000 civile (heraf 11.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 50.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 15 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

SEATO

På initiativ fra den nordamerikanske udenrigsminister Foster Dulles blev Seato (Den sydøstasiatiske traktatorganisation) oprettet i efteråret 1954, med USA, Frankrig, England, Australien, New Zealand, Philippinerne, Pakistan og Thailand som medlemmer. En række lande som Indien, Burma (senere Myanmar), Ceylon (senere Sri Lanka) og Indonesien, afslog at deltage i organisationen. Pakistan blev i realiteten aldrig fuldt medlem, fordi landet ikke fik den hjælp i konflikten med Indien, som de pakistanske ledere havde ventet. Frankrig var også et passivt medlem - især efter de Gaulles magtovertagelse - fordi de Gaulle var uenig i USA's politik.

Oprettelsen af pakten havde to årsager. For det første den «militære paktomani» som prægede USA's udenrigspolitik. USA mente, at militære støttepagter var væsentlige for at sikre USA's hegemoni, og for at dæmme op overfor indre omvæltninger og eventuel ydre aggression mod medlemmerne. (NATO blev oprettet i 1949, Anzus-forsvarspagten mellem USA, Australien og New Zealand i 1951, Seato i 1954 og Bagdadpagten i 1955, senere efterfulgt af Cento for Tyrkiet, Iraq, Pakistan og England. Selv om USA ikke var formelt medlem af denne sidste pagt, spillede USA en dominerende rolle.) Den anden årsag var Frankrigs nederlag i Indokina i 1954. USA var misfornøjet med Genèveaftalen, og Seato var et udslag af denne misnøje. (Se Vietnamkrigen)

Paktens vigtigste opgave var at støtte den senere nordamerikanske krigsføring i Indokina. Alle deltagerlande med undtagelse af Frankrig, England og Pakistan sendte tropper for at støtte den nordamerikanske krigsføring og således give USA's krig en mere international profil.

Efter USA's nederlag i Indokina var pagten kun en papirpagt, og den blev formelt opløst i 1977. Pakistan havde meldt sig ud allerede i 1973.

E.No.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 27.538