Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Kosygin, Aleksej Nikolajevitj

Aleksej Kosygin
Aleksej Kosygin

Aleksej Nikolajevitj Kosygin (1904-80), sovjetisk kommunistisk politiker, formand for landets ministerråd.

Kosygin blev født i Leningrad som søn af en drejer, og deltog allerede som 15 årig i revolutionskampene som soldat i den Røde Hær. I 1921-24 studerede han ved Leningrads tekniske Højskole, og i de efterfølgende 5 år arbejdede han i Irkutsk i kooperative virksomheder og organisationer. Efter arbejdet i Sibirien vendte han tilbage til Leningrad, hvor han frem til 1935 gennemførte en uddannelse til tekstilingeniør. I 1937-38 var han  direktør for et spinderi i byen, hvorefter han blev inddraget i det politiske arbejde.

Kosygin var blevet medlem af kommunistpartiet (SUKP) i 1927, og blev fra slutningen af 1930'erne en af de hovedansvarlige for udviklingen af tekstilindustrien og den øvrige letindustri i Sovjetunionen. I 1939 blev han således udnævnt til folkekommissær (minister) for tekstilindustrien, og året efter til næstformand for Folkekommissærernes Råd. En post han besad frem til 1946, samtidig med at han i 1943-46 stod i spidsen for regeringen i den største af sovjetrepublikkerne . Rusland. I 1948 indvalgtes han i partiets politbureau, og samme år blev han først unionsfinansminister og senere - frem til 1953 - minister for letindustrien.

Kort før Stalins død blev han imidlertid fjernet fra politbureauet, og trådte derefter i baggrunden. Først i 1957 blev han atter udpeget til medlem af det øverste partiorgan og medlem af ministerrådet. Selv om han i 1960 blev udnævnt til første viceministerpræsident, bevarede han dog en vis afstand til Khrustsjov, og efter dennes fald i 1964 overtog han posten som ministerpræsident. Lige som partiets nye generalsekretær Bresjnev tilhørte han en ny generation af ledere i Sovjetunionen. Han var en effektiv teknokrat, der var mere interesseret i at få sit job gjort end i politisk intrige og fantasiflugt.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2003

Læst af: 23.140