Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Thälmann, Ernst

Ernst Thälmann
Ernst og Rosa Thälmann. (Arbejderbevægelsens Arkiv)

Thälmann (1886-1944), tysk kommunistisk politiker. Ernst Thälmann voksede op i en socialdemokratisk familie i Hamburg, og blev selv politisk aktiv da han var 17 år gammel. I 1919 blev han første gang valgt ind i Hamburgs bystyre for det uafhængige socialdemokratiske parti (USPD), men sluttede sig i 1920 til kommunistpartiet (KPD). Thälmann vandt en stor personlig popularitet, og sluttede sig i 1922-23 til KPD's venstrefløj omkring Ruth Fischer og Adolf Maslow og var medansvarlig for oprørsforsøget i Hamburg i oktober 1923.

I 1924 blev han valgt til KPD's næstformand og til rigsdagsrepræsentant. Desuden blev han kandidat til Kominterns eksekutivkomite og præsidium samt leder af kommunisternes ordensværn («Roter Frontkämpferbund»). I 1925 var han partiets kandidat ved præsidentvalget i Tyskland. Samme år løste hans «centristiske fraktion» sig fra venstrefløjen og fik - støttet af Josef Stalin - ledelsen i partiet: Thälmann selv blev formand, Hermann Remmele og Heinz Neumann blev hans med- og modspillere. Efter en række fraktionskampe lykkedes det Thälmanngruppen at gennemføre Kommunistisk Internationales politik i KPD. Han selv blev stadig kraftigere lanceret som «proletariatets fører» - dvs. som en stor lederskikkelse og en betydelig teoretisk kraft, uden at han dog kunne udfylde denne rolle.

I 1928 gjorde partiets centralkomite et forgæves forsøg på at fjerne han fra formandsstillingen, men beslutningen blev annulleret efter indgreb fra Stalin. Fra nu af iværksatte Thälmann og hans gruppe betingelsesløst Stalins politik. Han fulgte trofast «den tredje periodes» politik (se Komintern) og gik aktivt ind for socialfascismeteorien. Det splittede den tyske arbejderklasse i kampen mod fascismen, og Thälmann gjorde sig skyldig i den samme fejlbedømmelse af fascismen som Komintern.

I marts 1933 blev Thälmann arresteret af fascisterne og tilbragte 11½ år i fængsler og koncentrationslejre. I 1936 blev et forsøg på at befri han fra et fængsel i Berlin standset af partiledelsen, og heller ikke efter Hitler-Stalin-pagten fik han - som andre kommunistledere - udrejsetilladelse til Sovjetunionen. I 1944 blev han myrdet i Buchenwald.

E.Lo.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 25.022