Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Browserudgave

Brauer, Willy

Willy Brauer
Willy Brauer
(Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, ABA)

Brauer (1916-), dansk kommunist, siden folkesocialist og venstresocialist. Han var uddannet typograf og var i 1945-62 formand for typografernes fagforening i København. I 1950-62 sad han i Københavns Borgerrepræsentation. Først som repræsentant for DKP, og siden for SF som han var medstifter af i 1958-59. I 1962-70 var han borgmester for magistratens 5. afdeling. I 70 blev han direktør for Amagerforbrændingen og i 73 tillige for Kommunekemi i Nyborg.

Da SF i december 1967 blev sprængt og VS dannet, fulgte han med over i det nye parti, hvor han dog ikke blev længe. Forholdene var for kaotiske.

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 28.382