Send
Danske organisationer - oversigt

Leksikonopslag på:

Danske organisationer, begivenheder mm.

Arbejderbevægelsen Kultur Staten
Partier Historiske begivenheder Virksomheder
Græsrodsorganisationer
Organisation : Offentlig organisation : Stat
Arbejdsretten
Folketinget
Kanslergadeforliget
Organisation : Offentlig organisation : Stat : Militær
Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Hjemmeværnet
Organisation : Offentlig organisation : Stat : Efterretningsvæsen
Arbejderbevægelsens Informations Central (AIC)
Firmaet
Hetler Banden
Hovedorganisationernes Informations- og Propagandaafdeling (HIPA)
Kasper Neergaard sagen
Kejsergadesagen
Mexicanersagen
Politiets Efterretningstjeneste (PET)
Ulla Lyngsby sagen
Organisation : Offentlig organisation : Stat
Arbejdstilsynet
Højskoler
Socialpolitik
Organisation : Bevægelser : Arbejderbevægelsen
Fagbevægelsen i Danmark
Fagforbund
Fagforening
Folkets Hus
Selskabet til Forskning i Arbejderbevægelsens Historie (SFAH)
Septemberforliget
Slaget på Fælleden
Tugthusloven
Organisation : Bevægelser : Arbejderbevægelsen : Overenskomst
Overenskomst
Organisation : Bevægelser : Arbejderbevægelsen : Ferie
Ferie
Ottetimersdagen
Organisation : Bevægelser : Arbejderbevægelsen : Strejker
1 Kr. strejkerne
Arbejderoppositionen (AO)
Bryggeristrejken 1985
Havnestrejken i 1982/83
Philipsstrejken 1954
Storkonflikten 1998
Arbejdskonflikter i Danmark
Hopekonflikten
Kolindsundsagen
Organisation : Bevægelser : Arbejderbevægelsen : Arbejdsforhold
Aktionsgruppen Arbejdere Akademikere (AAA)
Arbejdsskadeforsikringsloven
Det Udviklende Arbejde (DUA)
Samarbejdet mellem Arbejdere og Akademikere (SAA)
Udstødning
Organisation : Bevægelser : Arbejderbevægelsen : Arbejdsforhold : Arbejdsmiljø
Arbejdsmiljøloven
Arbejdspladsvurdering
Bedriftssundhedstjenesten (BST)
Fabrikslove
Kvinders arbejdsmiljø
Sikkerhedsorganisationen
Organisation : Bevægelser : Arbejderbevægelsen : LO
Hovedorganisationernes Agitationskomite (HAK)
Landsorganisationen (LO)
Organisation : Bevægelser : Arbejderbevægelsen : Alternative netværk
Arbejderværnet
Den Røde Garde
Fagklubbernes Samvirke
Forbundet af Arbejdere fra Tyrkiet (FAT)
Formandsinitiativet
Jødisk Arbejder Læseselskab
Katolsk Arbejderaktion Danmark (KA)
Kommunistisk Lærerklub
Nakskovkomitéen
Oktoberbevægelsen
Palæstinensisk Arbejderunion (PWU)
Situationens generalstab
Socialistisk Arkitektgruppe
Socialistisk Debat
Socialistisk Juristgruppe
Socialistisk Medicinergruppe
Socialistisk Pharm.gruppe
Socialistisk Polytgruppe
Socialistisk Samvirke
Socialistisk mag.gruppe
Socialistisk polit.gruppe
Socialistiske Faggrupper
Socialistiske Ingeniører (SI)
Socialistiske Økonomer (SØ)
Socialistiske Økonomers Forening
Tillidsmandsringen
Organisation : Bevægelser : Arbejderbevægelsen
De Arbejdsløses Organisation (1919-24)
De Arbejdsløses Organisation (1930-31)
Samfundshjælpen
Skruebrækker
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd
Kooperationen
Stjernen
Organisation : Bevægelser : Parti
DKP
Danmarks Kommunistiske Føderation
Danmarks Kommunistiske Parti/Marxister-Leninister (DKP/ML)
Danmarks socialistiske Parti (DSP)
Det Revolutionære Socialistiske Arbejderparti
Diskussionsklubben 18. Marts
Diskussionsklubben Karl Marx
Enhedslisten
Fagoppositionens Sammenslutning (FS)
Forbundet Socialisterne (FS)
Fælles Kurs
Internationale Kommunister
Klubben Internationale
Kommunistisk Arbejderforbund marxister-leninister (KAm-l)
Kommunistisk Arbejderparti (KAP)
Kommunistisk Arbejdskreds (KAK)
Kommunistisk Forbund (KF)
Kommunistisk Forbund - politik (KF(p))
Kommunistisk Forbund Marxister - Leninister (KFML)
Kommunistisk Sammenslutning (marxister-leninister) (KS(m-l))
Leninistisk Arbejdsgruppe
Manifest-Kommunistisk Arbejdsgruppe (KA)
Marxistisk Leninistisk Enhedsforbund (MLE)
Metz-gruppen
Revolutionære Kommunister
Revolutionære Socialister (1939)
Revolutionære Socialisters Forbund (RSF)
Socialdemokratiet
Socialistisk Arbejderparti (1918-19)
Socialistisk Arbejderparti (SAP)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Trotskismen i Danmark
Venstresocialisterne (VS)
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer
Clarté
Dansk Retspolitisk Forening (RPF)
Fribert Komitéen
Frisindede Teknikere
Informationsgruppen
KRIM
Mondegruppen
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Fred & militærnægtere
Aldrig mere Krig
Antiatomprotestkampagnen
Dansk Fredskonference
Den danske Antikrigskomité
Foreningen for konsekvente Antimilitarister
Fredens Tilhængere
Fredsbevægelsen
Kampagnen mod Atomvåben
Militær- og Nægterforeningen (MNF)
Samarbejdskomiteen for Fred og Sikkerhed
Ungdomsfronten mod Krig og Fascisme
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Solidaritet
Cafe Cikaden
Caribienkomiteen
Chilekomiteen
Cikaden, Kulturhuset
Danmarks Sanitets-Hjælpekomité for Spanien
Dansk Cubansk Forening (DCF)
Dansk Palæstinensisk Venskabsforening
Dansk-Latinamerikansk Kvindeforening (DLK)
Demos
Dokumentationsgruppen
EKKO
Ecuadorgruppen
El Salvador Initiativet
El Salvador Kampagnen
Fidels Salsatek
Forbundet Mod Imperialismen (FMI)
Internationalt Forum (IF)
Komiteen Salvador Allende
Komiteen for Revolutionen i Oman og den Arabiske Golf (KROAG)
Kvindernes U-landsudvalg (KULU)
Landskomitéen Sydafrika Aktion (LSA)
Mellemamerikabulletin
Mellemamerikakomiteen
Mellemfolkeligt Samvirke (MS)
Menneskerettighedsgruppen SOL
Palæstinakampagnen
Regnskovsambassaden
SPOR
Shellaktionerne
Støttegruppen for fagbevægelsen i El Salvador
Støttekomiteen for Ghassan Kanafanis Kulturfond
Tøj Til Afrika (TTA)
U-landsimporten
Venskabsforbundet Danmark-Kina
Venskabsforeningen Danmark-Albanien (VDA)
Venskabsforeningen Danmark-Den Demokratiske Folkerepublik Korea
Venskabsgruppen Nørrebro/Ciudad Sandino
Vestsaharakomiteen
Vietnambevægelsen
Zebra
Østtimorkomiteen
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Bistand (u-lande)
IBIS
Ikor
International Arbejderhjælp
Internationale Røde Hjælp
Komitéen for hjælp til Rusland
U-landsbistand
World University Service (WUS)
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Miljø
NOAH
Organisationen for Vedvarende Energi (OVE)
Økologi og miljøpolitik
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Seksualitet : Bøsser & lesbiske
Bøssernes Befrielsesfront (BBF)
Landsforeningen af Bøsser og Lesbiske (Forbundet af 1948)
Lesbisk Bevægelse i København (LB)
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Etnisk
International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
Amnesty International (Danmark)
Amnesty Nyt
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Flygtninge
Befrielseskomitéen for Hitlerfascismens Ofre
Flygtninge
Hjælpekomitéen for Nazismens Ofre
Hjælpekomitéen for Tysklands kommunistiske Opposition
Indvandrere
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Bolig
BZ
Byggeren
De hjemløses Organisation
Det Ny Samfund (DNS)
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Autonome / BZ
Autonome Feminister
Autonome Revolutionære
Autonomi - autonomt tidsskrift
Autonomi-Kollektivet
Den autonome bevægelse i Europa
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer
Folkebevægelsen mod EF-Unionen
Junibevægelsen
Rok Ved Unionen
Unge Mod Unionen
Atomkraft?
Kollektiv Koordineringen (KOKOO)
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Uddannelse
Assens Højskole
Den røde Højskole
Kolding Højskole
St. Restrup Højskole
Tidens Højskole
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Uddannelse : Studenterorganisationer
Danske Studerendes Fællesråd (DSF)
Det ny Studentersamfund
Fagfronten på DTH/DIA
Fagkritisk Front (FF)
Frit forum
International Medical Cooperation Comittee (IMCC)
Kommunistisk Studenterfraktion
Kommunistiske Studenter (Komm.S.)
Københavns Studenterfront
Marxistisk Fraktion
Socialdemokratiske Studenter
Socialistisk Uddannelsesfront (SUF)
Studentersamfundet
Unge Pædagoger (UP)
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Uddannelse : Trafikorganisation
Jyder mod overflødige Motorveje
Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Ungdom
Børns rettigheder i Samfundet (BRIS)
Danmarks Kommunistiske Ungdom (DKU)
Dansk Gymnasiastforbund
Fa-Sa
Gruppe 61
Kommunistisk Ungdoms Forbund (KUF)
REBEL - revolutionære unge socialister
Socialdemokratisk Ungdoms-Forbund
Socialistisk Folkepartis Ungdom (SFU)
Socialistisk Ungdoms Forum (SUF)
Socialistisk Ungdomsforbund (1935-36)
Unge Pionerer
Venstresocialisternes Ungdom (VSU)
Organisation : Bevægelser
Ligestilling
Danmarks Demokratiske Kvindeforbund (DDK)
Grevinde Danner
Kvindebevægelsen i Danmark
Kvindefronten
Kvinder I SundhedsSektoren (KISS)
Rødstrømpebevægelsen
Mandebevægelsen (MB)
De danske spaniensfrivillige
Organisation : Kulturorganisering
Bogcafeer
Frisindet Kulturkamp
Organisation : Kulturorganisering : Bibliotek
Arbejderbevægelsens bibliotek og Arkiv (ABA)
Tidsskriftcentret
Organisation : Kulturorganisering : Museum
Arbejdermuseet
Organisation : Kulturorganisering : Teater
Odin Teatret
Politisk gruppeteater i Danmark
Organisation : Kulturorganisering : Forlag
Forlaget Hjulet
Organisation : Kulturorganisering : Aviser
Arbejderavisen
Arbejderbladet
Arbejderen
Arbejderpressen
Dagbladet Arbejderen
Information
Socialdemokraten
Socialisten
Organisation : Kulturorganisering : Blade
Afrikabulletin
Anti-Politik
Arbejderpolitik
Bladet Solidaritet
Monde
Politisk Revy
Organisation : Kulturorganisering : Radio
Socialistisk Lytter- og Fjernseerforbund (SLF)
Organisation : Kulturorganisering : TV
TV STOP
Organisation : Kulturorganisering : Analyse
Center for Alternativ Samfundsanalyse (CASA)
Organisation
Syntese, Kunst- og Kulturgruppen
Tvind
Arbejdernes Oplysningsforbund (AOF)
Karl Marx Klubben
Blood & Honour
Combat 18
NS88
1. Maj Fonden
Fredsfonden
Arbejde : Kultur
Plakat
Salonkommunist
Folkefilm
Foreningen for Filmskultur
Forsøgsscenen
Litterær Arbejderklub
Revolutionært Teater
Arbejde
Bondeoprør i Danmark
Kommunistisk Arbejder- og Husmandsbevægelse
Laug
Livegenskab
Økonomisk Demokrati (ØD)
Kvindearbejde
Kvindeerhverv
Stemmeret
Ideologi : Socialistisk
Søllerødgade, Bombeattentatet i
Anarkistisk Føderation i Danmark (AFID)
Organisationen af Revolutionære Anarkister (ORA)
Børsen, Stormen på (1918)
Det Uafhængige Socialdemokrati
Gimleprogrammet
Historiske begivenheder
Besættelsestiden 1940-45
Blekingegadesagen
Påskekrisen 1948
Organisation : Virksomhed
ALKA
Bang & Olufsen Holding A/S
DFDS A/S
Den Danske Bank A/S
FLS Industries A/S
GN Store Nord A/S
H. Lundbeck A/S
Højgaard Holding A/S
International Service System (ISS) A/S
J. Lauritzen Holding A/S
Jyske Bank A/S
Monberg & Thorsen A/S
NKT Holding A/S
NOVO Nordisk A/S
Rockwool International A/S
Samarbejdsudvalg
Sophus Berendsen A/S
Superfoss A/S
Tele Danmark A/S
Thrige-Titan A/S
TopDanmark A/S
Tryg-Baltica Forsikring A/S
UniDanmark A/S
Vestas Wind Systems A/S
Organisation : Virksomhed : Multinationale selskaber
Carlsberg A/S
Danisco A/S
Dansk kapital i udlandet
MD Foods AMBA
Skandinavisk Tobakskompagni A/S
Udenlandsk kapital i Danmark
Østasiatisk Kompagni (ØK)