Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 35.931
: :
KRIM
Left
Rocks
2024-06-10 04:52
2024-06-09 13:28

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Krim
Fiskergade 33-37
8000 Århus C

Tlf. 7022 2242
Fax. 8618 4015
Email: Krim@vip.cybercity.dk
www.krim.dk

Krim blev stiftet i 1967 i København, men er i dag en landsdækkende organisation. Krims opgave er - gennem driften af Krims gratis retshjælp og deltagelse i den offentlige debat - at bidrage til, at politi, fængselsmyndigheder og domstole overholder samfundets spilleregler. Disse myndigheder har en særlig magt, som - for at demokratiet kan overleve - må modsvares af en effektiv folkelig kontrol. Krim opfatter sig som et instrument, som befolkningen kan bruge til at udøve denne kontrol.

Alle kan benytte Krims gratis retshjælp, som blandt andet yder advokatbistand og gratis retshjælp til personer, som er mistænkte, sigtede, tiltalte eller dømte i straffesager. Derudover ydes der i nogen udstrækning retshjælp til personer med andre juridiske problemer.

En stor del af de sager, der behandles i Krims Retshjælp, er klager over fængselsforhold, sådanne klager kan for eksempel komme fra personer, der nægtes udgang til at gå i skole eller på arbejde uden for fængslet, eller fra personer, der er nægtet prøveløsladelse. Krims Retshjælp beskæftiger 10 jurister og modtager cirka 2.100 henvendelser om året.

Krims uddannelsessektion afholder kriminalpræventive foredrag og kurser over hele landet. På et år afvikles der omkring 100 af sådanne kurser og foredrag.

Krim udgiver litteratur om kriminalitet og straf. Alle kan søge optagelse i Krim som medlem. Søsterorganisationerne i Norge, Sverige og Finland hedder henholdsvis Krom, Krum og Krim.

A.J.