Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 34.295
: :
Gimleprogrammet
Left
Rocks
2023-08-23 05:16

Gimleprogrammet var det danske socialdemokratis første program, vedtaget på en partikongres i juni 1876. Det var i mange afsnit en direkte afskrift af det tyske Gothaprogram, hvilket vidnede om den nære forbindelse mellem den tyske og danske arbejderbevægelse. Det blev revideret flere gange - bl.a. i 1888 og 1913 - men var dog normdannende for partiets programmer helt frem til 1961. Marx og Engels rettede en voldsom kritik mod Gothaprogrammet, og en tilsvarende kritik kunne rettes mod Gimleprogrammet. Alligevel rummer det en række perler:

A.J.