Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 25.755
: :
Samfundshjælpen
Left
Rocks
2024-06-10 04:52
2024-06-09 14:02

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Dansk skruebrækkerorganisation (1920-60). Oprettet på arbejdsgiverinitiativ i de fleste større byer i februar 1920 på baggrund af arbejdskonflikterne i havnene i 1919, der havde været særdeles generende for både import og eksport. Samfundshjælpen skulle træde ind med skruebrækkere i strejkesituationer, der angiveligt medførte standsning af samfundsvigtige funktioner - for derved at give strejkebryderarbejdet et skær af moralsk legitimitet.

Under de store arbejdskonflikter i 1920'erne arbejdede skruebrækkere i «Samfundshjælpen» under politibeskyttelse. (ABA)

Samfundshjælpen fik ikke tilslutning fra arbejderside. Dens medlemmer var overvejende gårdmandssønner, akademikere og yngre funktionærer. Organisationen fik lejlighedsvis betydning ved arbejdskonflikter i mellemkrigstiden. Bl.a. var den en væsentlig årsag til, at fagbevægelsen tabte havnekonflikten i 1920. Den fik støtte fra bl.a. en række store erhvervsvirksomheder og Nationalbanken.

I løbet af 1960'erne var de fleste lokalforeninger blevet opløst. Dens funktion var i vid udstrækning blevet overtaget af staten, der nu konsekvent greb i storkonflikter og alle større strejker. Det gjaldt f.eks. også Storkonflikten i 1998.

A.J.