Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Kulturorganisering  .  Bibliotek
    .  Blade
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 30.710
: :
Tidsskriftcentret
Left
Rocks
2024-07-22 04:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Tidsskriftcentret.dk - Progressivt Online Bibliotek
http://www.tidsskriftcentret.dk/

Tidsskriftcentret (TC), politisk bibliotek for alternative tidsskrifter (1968-). Formålet er at indsamle, opbevare, udlåne og formidle danske og internationale tidsskrifter, som er alternative i den forstand, at de har et samfundsforandrende perspektiv. Det vil i praksis sige tidsskrifter fra venstrefløjens politiske grupper eller partier, sociale bevægelser og solidaritetsorganisationer.

Biblioteket er en selvejende institution, hvor lånerne gennem betaling for lånerkort (1999: 25 kr. årligt) bliver medlemmer. På en årlig generalforsamling vælges en bestyrelse, der er politisk og administrativt ansvarlige for centrets drift.

Historien

TC blev oprindeligt startet i marts 1968, da Lise og Niels Munk Plums Fond - på baggrund af henvendelse fra Studentersamfundet og Politisk Revy - oprettede et informations- og mødested i fondens hus, Dronningensgade 14 på Christianshavn, hvor også den nye venstrefløjs tidsskrift Politisk Revy havde til huse. Tidsskriftcentret blev udskilt som selvejende institution 24. november 1972.

Fra starten omfattede samlingen «alle periodiske danske publikationer .. som udgives af eller omhandler det politiske spektrum fra socialdemokratiets venstre fløj og til venstre herfor», suppleret med udenlandske blade, der belyste den socialistiske bevægelse og befrielsesbevægelserne.

Da Plumfonden ikke ville videreføre driften, flyttede TC i 1974 til Huset i Rådhusstræde og blev hovedsageligt finansieret af Københavns Ungdomscentre (KUC). Fra 1979 blev TC yderligere støttet over tipsmidlerne, der herefter var den væsentligste indtægtskilde for TC's husleje og aktiviteter.

Da TC i 1981 mistede tilskuddet fra KUC flyttede biblioteket fra KUC og startede fra oktober 1981 i Løngangstræde 37, og mistede samtidig en lønnet ansat, så arbejdet siden er blevet udført udelukkende med frivillig (gratis) arbejdskraft - bibliotekarer og aktive på venstrefløjen.

Igennem 1980'erne stod TC for en række udgivelser: Det alternative Danmark : Vejviser over græsrødder og venstrefløj (1983, 355 sider), som var en fortsættelse af Socialistisk Håndbog, som TC tidligere havde lavet i 2 udgaver (1975 og 1978), men som samtidig var langt bredere end de «politiske grupper på venstrefløjen og andre progressive organisationer», som havde været medtaget i Socialistisk Håndbog. Den politiske udvikling fra 1970'ernes begyndelse til 80'erne var netop kendetegnet af en vækst af «bevægelserne», ikke mindst kvindebevægelsen, miljø- og solidaritetsbevægelsen.

Den politiske udvikling af venstefløjen i sidste halvdel af 1970'erne var tæt forbundet med en ændring i den kapitalistiske økonomiske udvikling: Efterkrigstidens økonomiske boom blev fra 70'erne (oliekrisen i oktober 1973) afløst af økonomisk stagnation og stigende arbejdsløshed og arbejderklassens kampe skiftede karakter og niveau i forhold til opsvingsårene sidst i 60'erne. Det betød også en ændring i de forventninger og politiske håb, som internationalt havde været knyttet til forventningerne om socialistiske gennembrud - bl.a. i Sydeuropa i midten af 70'erne.

Med den samtidige afslutning af Vietnamkrigen, medførte det ændring i venstrefløjens orientering, der blev flyttet fra «revolutionær partiopbygning» og antiimperialisme til bredere politisk arbejde, enkeltsager, lokalaktivitet, bevægelserne, solidaritetsarbejde mv.

TC's samling af tidsskrifter har selvfølgelig afspejlet den udvikling, som både verden og den internationale og danske venstrefløj har gennemgået. Således blev 80'ernes aktiviteter præget af tiårets store fredsbevægelse og etableringen af en ny samling af fredstidsskrifter, samtidig med en stor aktivitet i det internationale solidaritetsarbejde, hvad der blev udtrykt i større bibliografiske udgivelser: Nicaragua : dansk litteratur om …(1984) og Fred i bevægelse : … den politiske diskussion i og omkring vesteuropæisk fredsbevægelse 1979-84 (1985).

TC arbejdede tæt sammen med andre danske og internationale samlinger/biblioteker for alternative tidsskrifter, og udgav således Alternative biblioteket – en vejviser (1988) og en rapport fra 2 debatmøder om de danske og engelsk/amerikanske erfaringer om «Formidling af alternativ litteratur» (særnr. Af Biblioteksarbejde, nr. 23/24, 1988)

Fra sidst i 80'erne viste sig en fastere dannelse af nyere strømninger, som antifascistiske og autonome, samtidig med en nyorganisering på den traditionelle venstrefløj, som på dansk grund fandt udtryk i dannelsen af Enhedslisten, og efter Berlinmurens fald en splittelse af de kommunistiske partier, som tidsskriftsmæssigt gav helt nye opgaver.

Det faldt sammen med, at TC i 1991 flyttede fra enetilværelsen i Løngangstræde til bofællesskab i Kulturhuset Cikaden, Griffenfeldsgade 35, med en række danske solidaritetsforeninger - i samme gade og kvarter som en lang række venstrefløjsgrupper og alternative aktiviteter.

Selv om grundlaget for TC's arbejde var det samme, blev det præget af den øgede brug af centret som et informationssted, både i forhold til Cikaden, til de øvrige aktiviteter i kvarteret og af muligheden for at lave en formidling for første gang gennem store butiksvinduer.

Også forholdet til omverden uden for Griffenfeldsgade blev styrket, idet TC i 1990'erne begyndte af levere artikler til bredere venstrefløjstidsskrifter for at formidle indholdet af de internationale debatter og begivenheder, som disse blev behandlet i TC's tidsskrifter og på Internettet, og som de var relevante i forhold til danske aktiviteter og diskussioner. Det var i tidsskrifterne Giraffen (fra nr. 4, 1991), i ugeaviserne Den Røde Tråd (fra nr. 12, 1994) og i efterfølgeren Socialisten Weekend (fra nr. 1, 1996).

Indholdet i TC's samlinger har altid afspejlet og været afhængig af både de aktives og brugernes politiske interesser og forbindelser til danske og internationale alternative tidsskrifter.

Antallet af løbende tidsskrifter har også ændret sig meget gennem de mere end 30 år, afhængigt af TC's pladsforhold, omfanget af frivillig arbejdskraft og mængden af progressive udgivelser. 260 tidsskrifter var der tale om i 60'erne til mellem 6-800 i 80'erne og 90'erne til de nuværende ca. 300 løbende.

Siden december 1998, da Kulturhuset Cikaden blev opløst pga. økonomiske problemer, har TC boet i en butikskælder i Ahornsgade 20 på Nørrebro i København.

Der er stadig brug for TC

Både enkeltpersoner, politiske grupper og bibliotekerne vil stadig have brug for en samling af tidsskrifter, der viser, hvilken udvikling, der er på venstrefløjen og i de enkeltsager, der dukker op, og som der organiseres omkring - og udgives nye tidsskrifter ud fra. Tidsskrifter som ellers har svært ved at nå ud til de danske folkebiblioteker, og som offentligheden - og især danske venstrefløjsaktivister i bred forstand - har svært ved at få adgang til.

Endelig er det vigtigt, at politiske aktive og interesserede kan supplere brugen af de almindelige biblioteker med TC's arbejde. Men samtidig kan TC ikke arbejde uden medvirken, oplysninger og afleveringer fra danske alternative og progressive udgivere og aktive.

I årene fremover vil der være en vigtig opgave i at udføre opgaverne elektronisk, at indsamle og systematisere, for at gøre den alternative tidsskriftslitteratur og dens indhold bedre tilgængelig og gøre kontakten til tidsskriftsredaktioner og udgivere/organisationer lettere - først og fremmest via Internettet.

J.L.