Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 21.931
: :
Kvinder I SundhedsSektoren (KISS)
Left
Rocks
2024-05-20 08:21

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

KISS, dansk gruppe af kvindelige sundhedsansatte (1974-).

KISS er oprettet i februar 1974, som en tværfaglig kvindegruppe indenfor sundhedssektoren. Gruppen er uafhængig af partiorganisationer og andre bevægelser. Den har udviklet sig henimod en basisorganisation af kvindelige sundhedsarbejdere og kvinder, der er i færd med en sundhedsuddannelse.

KISS arbejder for en højnelse af basisaktiviteten indenfor sundhedssektorens fagforeninger i kampen for forsvar for og forbedring af arbejdsvilkårene. Samtidig sigter KISS mod en kritik af den reformistiske sundhedspolitik og mod opbygningen af alliancer herimod.

KISS er organiseret i grupper på de forskellige hospitaler samt i tværgående arbejdsgrupper med fællesmøde og koordinationsgruppe som centrale organer.

Udgivelsen af «Sundhedsarbejderen» er et led i forsøget på at skabe kontakt- og informationsflader indenfor sundhedssektoren og mellem de ansatte her og grupper og arbejdspladser udenfor sektoren. Bladet bringer reportager om og kommentarer til den statslige nedskæringspolitik og kampen mod den, om arbejdsmiljø og arbejdskampe udenfor sundhedssektoren, om bedriftssundhedstjenesten, sundhedsuddannelsen m.m.

A.J.