Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
   .  Asien  .  Mellemøsten  .  Palæstina
Organisation  .  Bevægelser  .  Arbejderbevægelsen  .  Alternative netværk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 20.475
: :
Palæstinensisk Arbejderunion (PWU)

Den palæstinensiske arbejderunion (PWU) er en af de palæstinensiske masseorganisationer samlet i PLO. PWU's afdeling i Danmark startede i 1970. Unionens formål er at sprede oplysning om palæstinensernes situation og befrielseskamp, at udvikle solidaritet med det palæstinensiske folk og tage de problemer op som palæstinenserne har som indvandrere i Danmark.

Opholdet og erfaringerne i Danmark som palæstinenserne har høstet, har givet mange beviser på den manglende viden om Palæstina-spørgsmålet her i landet. Det er ikke unaturligt, når der i undervisningen anvendes skolebøger, som fortæller om Israel uden at nævne, at staten er oprettet gennem fordrivelsen af store dele af palæstinenserne. I massemedierne ligestilles palæstinenserne med terrorister uden at klargøre den politiske og sociale baggrund for, at nogle palæstinensere tager sådanne metoder i anvendelse. På den måde fortier pressen, at det palæstinensiske folks kamp er en national befrielseskamp, på linie med vietnamesernes og de afrikanske massers kamp mod minoritetsregimerne. Kampen er rettet imod racismen og imperialistisk dominans og udbytning.

A.J.