Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 23/10 2003
Læst af: 86.217
: :
Racisme
Left
Rocks
2023-12-04 14:39

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Racisme er en ideologi om enkelte samfundsgruppers biologiske eller kulturelle underlegenhed i forhold til andre. Den biologiske racisme blev i mange hundrede år benyttet til at legitimere en undertrykkelses- og udnyttelsespolitik med det formål at stimulere den økonomiske vækst i først og fremmest Vesteuropa.

Racisme som bevidst ideologi baseret på biologiske egenskaber er formentlig ikke særligt udbredt i Danmark. Dermed ikke sagt, at racisme som sådan spiller en uvæsentlig rolle, for måden vi tænker og handler på. Etniske danskere er således et produkt af et vesteuropæisk samfund, hvor fordomme om etniske minoritetsgrupper produceres og reproduceres gennem skolebøger, mediedebatten mv. Modsat den diskrimination, der findes i ikke-europæiske kulturer, og som traditionelt er baseret på undertrykkelse, har den diskrimination, som findes i Europa, USA, Canada og Australien udover den traditionelle undertrykkelse historisk været legitimeret ud fra en påstået videnskabelig teori om, at navnlig sorte er mindre værd som mennesker (jf. for eksempel F. Bernier, 1684, G.W Leibniz, 1728 og Carl von Linné i Systema Naturae, 1758). Et eksempel er den påståede raceteori om de sortes evner til at arbejde under barskere forhold end hvide, hvilket gjorde det langt mere bekvemt at undertrykke, fordi de sorte angiveligt ikke følte sig undertrykt. Uanset om den hvide majoritetsbefolkning kan lide det eller ej, spiller det en rolle i vores dagligdag. I bogen Hvidt på sort illustrerede fordomme (1994) er dette fænomen nærmere beskrevet af Jan Nederveen Pieterse. Den hvide majoritetsbefolkning har i dag både politisk og juridisk anerkendt afkoloniseringen af det sorte kontinent, men i vores bevidsthed og handlemønstre spiller undertrykkelsesmekanismer baseret på stereotyper stadig en meget stor rolle.

Det er ikke længere stuerent at give udtryk for, at der findes samfundsgrupper, navnlig sorte, der på grund af genetiske forhold er underlegne i forhold til hvide europæere. Derimod er der i dag en udbredt opfattelse af, at andre kulturelle normer og værdier kolliderer med de danske, fordi de andre kulturer er baseret på mere primitive forestillinger om, hvorledes samfundet er organiseret. Et eksempel herpå repræsenteres ved følgende citat fra en folketingspolitiker: «Derfor bør de (somaliere, min bemærkning) ikke have asylret i Danmark. Også for deres egen skyld». Og endvidere: «De (somaliere, min bemærkning) egner sig slet ikke som indvandrere i Danmark» (Berlingske Tidende 26. juni 1997).

Det må derfor konstateres, at den biologiske racisme efterhånden er erstattet af et fænomen, der af forskere betragtes som kulturel racisme (Carl Ulrik Schierup: På kulturens slagmark; 1994).

E.T-C.