Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 23.190
: :
Socialistisk Uddannelsesfront (SUF)
Left
Rocks
2024-04-17 19:14

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Socialistisk Uddannelsesfront (SUF), dansk studenterpolitisk forening. SUF har sit udspring i venstreoppositionen indenfor Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS). Behovet for dannelse af en egentlig socialistisk frontorganisation udsprang dels af et ønske om at få systematiseret og demokratiseret diskussionerne indenfor den faglige opposition, dels af et behov for at formulere og i helt anderledes grad fremelske de aktiviteter i gymnasiet der kan betegnes som fagkritiske/socialistiske.

I overensstemmelse hermed blev SUF's teoretiske og praktiske arbejde koncentreret på hovedsagelig to områder: 1) Udviklingen af en faglig masselinie i gymnasiet/HF og 2) Udvikling af kritikken af gymnasieskolen som en del af det borgerlige uddannelsessystem og frembringelsen af en konsekvent socialistisk opposition imod samme.

SUF spillede en fremtrædende rolle i forbindelse med kampen mod adgangsbegrænsningen i foråret 1977. Erfaringerne fra denne kamp har i høj grad dannet grundlag for SUF's videre aktiviteter i DGS og LAK samt i det lokale massearbejde. I DGS/LAK fungerede SUF som en venstreopposition. Mens der altså eksisterede en praksis på masseområdet forsømtes kritikken af gymnasieskolens ideologiske funktion («fagkritikken»).

SUF var organiseret som en række selvstændige basisgrupper på de enkelte skoler samt en række centrale udvalg: Forretningsudvalg, DGS- og LAK-udvalg og skolings/fagkritik-udvalg. De vigtigste aktiviteter, skoling, diskussioner af den politiske linie og massepraksis, fandt sted i basisgrupperne, som fandtes på en stor del af landets skoler.

A.J.