Beslægtede opslag

Verden : Europa : Danmark (625 opslag)

 

Organisation : Bevægelser : Græsrodsorganisationer : Bistand (u-lande) (9 opslag)
IBIS
Ikor
International Arbejderhjælp
Internationale Røde Hjælp
Komitéen for hjælp til Rusland
Mellemfolkeligt Samvirke / ActionAid Danmark (MS)
SPOR
U-landsimporten
World University Service (WUS)

 

Arbejde : Videnskab : Samfundsvidenskab : Økonomi : Udviklingsteori (31 opslag)
Alliancefrie stater
Altvater, Elmar
Amin, Samir
Asiatisk produktionsmåde
Bananrepublik
Bandungkonferencen
Befolkningsudvikling
Boserup, Ester
Boserup, Mogens
Britiske statssamfund (Commonwealth)
Centrum-periferi
Dansk kapital i udlandet
Folke, Steen
Imperialisme
Importsubstitution
International arbejdsdeling
Katastrofehjælp
Kolonialisme
Kulturimperialisme
Marshallplanen
Modernisering
Myrdal, Alva
Ny økonomisk verdensorden (NØV)
Strukturtilpasningsprogrammer
Tredje verden
Uddannelsesplanlægning i udviklingslande
Udvikling
Udviklingsbistand til grundskoleuddannelse
Ulige bytte
UNCTAD
WTO