Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Kultur  .  Litteratur
    .  Kunst
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 18/8 2003
Læst af: 45.191
: :
Witte, Mikael
Left
Rocks
2024-07-15 04:55

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Mikael Witte
Mikael Witte

Mikael Witte (1952-), dansk venstrefløjskunstner, født Jensen 13. april 1952 i Sønderborg, opvokset i Flensborg. Arbejder allerede som 13 årig med linol- og træsnit, raderinger og silketryk. Student i 1971 fra Duborgskolen i Flensborg. Flytter derefter til Danmark og starter samme år på Institut for Statskundskab i Århus. Opgiver i 79 studiet og har ikke taget andre uddannelser.

Witte hvirvles meget hurtigt ind i det studenterpolitiske og generelt politiske arbejde. Dels i Studenterfronten hvor han i den interne fagkritik er med til at gennemhegle studiet. Dels i den eksterne fagkritik hvor han i 1971 er medforfatter på Lærlingerapporten, der laves i samarbejde med Faglig Ungdom. Året efter er han med til at starte forlaget Modtryk, medoversætter på bogen Introduktion til Kapitalens 1. bind, og engagerede sig i EF-modstandsarbejdet. I 1973 meldte han sig ind i Dansk Cubansk Forening, rejser til Cuba som del af Brigada Nordica, arbejder, vender hjem, skriver kritisk om den manglende ytringsfrihed i Cuba og ekskluderes af foreningen. De følgende år er han oversætter på en række bøger og artikler, bliver far og udsender sin første bog: DKP og kapitalismen.

Penicillinsvin
Landbrugets organisationer fik morgenkaffen galt i halsen og fik nedlagt forbud mod penicillin plakaten. Et forbud Højesteret først hævede to år senere.
Selskabet for smukkere Byfornyelse & Mikael Witte

I 1976 er han med til at stifte Socialistisk Bogklub, hvor han engagerer sig redaktionelt, administrativt og grafisk. Samme år er han med til at stifte Selskabet for smukkere Byfornyelse, der udsender den første politisk-satiriske plakat. I 78 bliver han for første gang kendt i de landsdækkende medier. Hans første politisk-satiriske plakat på Husets Forlag udkommer. Senere får Det Konservative Folkeparti nedlagt fogedforbud mod en hans plakater plakat om huspolitik, og de får følgeskab af De Samvirkende Danske Andelsslagteriers Fælleskontor og ESS-FOOD, der får nedlagt fogedforbud mod både hans første og anden penicillinsvineplakat. Landbrugets magtfulde interesseorganisation bryder sig ikke om teksten: «Danske svin er sunde. De strutter af penicillin». I 79 stadfæster landsretten fogedforbuddet, og det bliver først hævet af Højesteret i 80. Samme år er han medstifter af Komiteen til ytringsfrihedens Værn. Træbeskyttelsesfirmaet GORI fik nedlagt fogedforbud mod en af hans teaterplakater.

Gennem 80'erne fortsætter hans flittige produktion af plakater og bøger, han deltager i en lang række aktioner og er gæstelærer på Kolding Højskole, Den røde Højskole i Svendborg og Egmont Højskolen. I 82 arrangerer han cykeltur til atomraketterne i Meyn i Nordtyskland og er med til at udsmykke Musikhuset i Århus med klistermærkerne: «Når jeg hører ordet kultur, starter jeg cementkanonen», umiddelbart før dronningen skal indvie huset.

Gæstelærervirksomheden fortsætter og i 1983 rejser han første gang til Mexico. Der er startskuddet på en lang række rejser, der skal bringe ham til Jugoslavien, Tunesien, Kina, Bulgarien, Pakistan, Frankrig, USA, Tjekkoslovakiet og Grækenland. Rejser der munder ud i bøger, pjecer, artikler og radioprogrammer. Samtidig begynder borgerskabet at miste noget af sin angst for ham. Han producerer i 88 radioprogrammer til DR og omslag til DSB, året efter markedsføringskampagne og ny forside til dagbladet Information og er desuden stærkt involveret i tilrettelæggelse og markedsføring af LO's nye uddannelsesprogram. I 90 designer han kunstplastposer for Irma og i 91 udvikler han konceptet til en Novo Nordisk udstilling.

90'erne er et politisk andet årti. Højskolerne forsvinder og dermed undervisningsmulighederne for ham. Venstrefløjens generelle afmatning slår også igennem i Wittes aktiviteter. Antallet af aktioner falder drastisk. Hans aktivitet koncentreres omkring det litterære - både som forfatter og oversætter - og det grafisk. Men i 1994 får han atter provokeret den danske svinemafia, da han genudsender Penicillinsvineplakaten. I 1995 udgiver han plakaten på engelsk og japansk - på de store danske svineeksportmarkeder. Samme år kommer den på sønderjysk og i 97 på tysk. I 1997 afslører han endvidere en skamstøtte over den danske svineproduktion.

Han melder sig i 1998 ind i Enhedslisten, og opstilles samme år af  listen som folketingskandidat. Som sine vigtigste aktuelle aktiviteter angiver han:

  1. I en tid der er fyldt med billeder - som ingen ser - at få folk til igen at se
  2. I en tid der flyder med ord, at få folk til at lytte
  3. At fremme diskussionen om menneskerettighedernes overholdelse i Danmark
  4. At insistere på at vi skal arbejde mindre, tjene og bruge færre penge - og leve langt rigere.

Witte er forfatter til en lang række bøger: DKP og kapitalismen (1975), Klaus Staeck (1978), C selv (1979), Vi værner om censuren (1980), Danske Svin (1981), Skrivefrækheden (1981), Socialisme er til for menneskene (1982), Gale Streger m. Lars Morell (1982), Maries Lam (1982), 1984-Kalender for medlemmer af Dansk Politiforbund (1984), Soldaterhistorier (1984), Hof- og statscalenderen (1985), Mexico Feber (1986), Mit kaotiske Køkken (1987), Samtaler i den afghanske flygtningestrøm (1990), Partyline (1990), Sørøver-Klaus (1991), Den kinesiske Æske (1992), Farfar altså (1992), Mordet i Chokoland (1992), Rigatango (1995), Nekrolog (1995), Retrospektivt (1996), Grundloven (1997), Menneskeretskrænkelser i Danmark (1998), Nazisme (1999), Danmarks Grundlov (1999) GAVEBOGEN - hvad har vi fået af de fremmede (2003), VERDENS BEDSTE VUGGESTUE (2003). Desuden omslag til godt 45 bøger, et par hundrede forskellige plakater, postkort og klistermærker.

A.J.