Kategorier dette opslag er registreret under:
Arbejde  .  Videnskab
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Læst af: 27.239
: :
Hjerneflugt
Left
Rocks
2024-05-21 16:01

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Indenfor rammerne af den omfattende strøm af arbejdskraft fra u-lande til de imperialistiske centre, betragtes de højt uddannede fagfolk ofte som en specielt gruppe. Det gælder ikke mindst teknisk-naturvidenskabelige forskere, læger og ingeniører. Denne såkaldte hjerneflugt (af engelsk: brain drain) bidrager til ophobningen af videnskabelig ekspertise i Vesteuropa, Japan og USA og er et vigtig tilskud til den økonomiske og teknologiske ekspansion. Samtidig betyder den, at u-landene tappes for højtuddannet arbejdskraft, uden at der gives nogen erstatning for de høje udgifter til uddannelsen.

En FN-beregning har anslået, at hjerneflugten til lande som USA, Storbritannien og Canada omfattede ca. 300.000 personer i perioden 1960-72. Økonomisk betød dette en besparelse for modtagerlandene på ca. 50 milliarder US$ - dvs. lidt mere end det de tilsammen ydede i «bistand» til u-landene i samme periode. Tilflytningen af læger og ingeniører fra Commonwealth lande til Storbritannien overgår langt den tilsvarende udsendelse af «bistandspersoner» til de samme lande. Der findes u-lande, som har uddannet flere læger som praktiserer i de vestlige lande end i hjemlandet. Samlet er der derfor tale om en «omvendt teknologioverførsel» af betydelig omfang.

Baggrunden for hjerneflugten må især søges i den tiltrækning, som de avancerede industrilande repræsenterer - bl.a. i form af højere løn, bedre karrieremuligheder og lettere tilgang til forskningsressourcer (laboratorier, bevillinger, team-arbejde osv.). Udviklingen er ikke tilfældig, men må ses i sammenhæng med den systematiske rekruttering som sker gennem multinationale selskaber og deres datterselskaber, de vestlige landenes stipendiepolitik og undtagelserne for højtuddannede fra reglerne om indrejse- og arbejdstilladelse. En anden årsag er den vestligt orienterede, teoretiske og eliteprægede opbygning som den højere uddannelse har i de fleste u-lande, og som hverken står i forhold til landets behov eller til den enkelte akademikers muligheder for at få arbejde indenfor sit specialefelt. Hjerneflugten er især omfattende fra stater, som har et meget stærkt afhængighedsforhold til udlandet, f.eks. Philippinene, Pakistan, Indien og Iran. Mindst hjerneflugt har der været fra lande som Kina, Cuba og Den Demokratiske Folkerepublik Korea. Her findes der en tættere overensstemmelse mellem egen forskning og produktionen indenfor landbrug og industri, og uddannelsen af f.eks. læger fastlægges udfra det indenlandske behov.

Arbejdsmarkedet i Danmark er betydeligt mere racistisk end gennemsnittet indenfor OECD området, og denne racisme rammer også de højt uddannede. Flygtningene og indvandrede med uddannelse som f.eks. læger eller ingeniører må derfor ofte søge til USA eller England for at få arbejde. Danmark bidrager derfor kun i begrænset omfang til hjerneflugten fra den tredje verden.

T.L.E.