Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Kvinder
Verden  .  Europa  .  Danmark
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Premierminister
Ideologi  .  Socialistisk  .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 10/12 2023
Læst af: 178.709
: :
Frederiksen, Mette
Left
Rocks
2024-07-15 04:55

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Hårdt såret palæstinensisk barn, november 2023
Hårdt såret palæstinensisk barn, november 2023. Et af de 6000 terrorstaten Israel har dræbt siden 7/10 som led i sit folkemord i Gaza. Danmark er jvf. 4. Genevekonvention medskyldig i folkemordet, fordi det allerede 7/10 gav Israel grønt lys til folkemord.
Mette Frederiksen
Mette Frederiksen
Over en 20 årig periode udviklede hun sig fra DSU's venstrefløj til militaristisk højreradikal.

Mette Frederiksen (1977-), højreradikal dansk politiker og krigsforbryder. Som den første danske statsminister kunne hun i 2023 skrive folkemorder på sit CV.

Født i Ålborg i november 1977 som datter af typograf Flemming Frederiksen og pædagog Anette Frederiksen. Hun blev student fra Ålborghus Gymnasium i 1996, fik en BA i administration og samfundsfag fra AAU i 2007 og en MA i afrikastudier fra KU i 2009.

Fra venstrefløj til neoliberal

Frederiksen meldte sig ind i DSU i 1992, stillede op til folketingsvalget i 2001 for Socialdemokratiet og blev valgt ind med 3602 personlige stemmer. Hun startede på venstrefløjen i DSU og senere i Socialdemokratiet, men bevægede sig med stormskridt mod højre. I 2005 havde hun som socialordfører raset mod privatskoler. I 2010 og 12 satte hun selv sine børn i privatskole. På 5 år havde hun udviklet sig fra socialdemokrat til neoliberal.

Hendes ministerkarriere startede som beskæftigelsesminister i Thorning Schmidth regeringen i 2011. Her afskaffede hun starthjælpen til indvandrere og fik indskrænket retten til og fordelene ved efterløn voldsomt. Samtidig fik hun gennemført indskrænkninger i førtidspensionen, fleksjobordningen, sygedagpenge og dagpenge i et forlig med højrefløjen i Folketinget. I oktober 2014 stod hun i spidsen for den såkaldte Eritrearapport, der i strid med virkeligheden påstod, at Eritrea var et sikkert land at sende flygtninge hjem til. Hun nærmede sig dermed den tidligere konservative justitsminister Erik Ninn Hansen, der ligeledes havde svindlet med flygtningepolitikken.

Fra neoliberal til højreradikal

Thorning-Schmidt regeringen tabte folketingsvalget i 2015, statsministeren trak sig som formand for Socialdemokratiet og blev erstattet af Frederiksen. Efter 4 års borgerligt kaos dannede Socialdemokratiet atter regering i 2019, nu med Frederiksen som statsminister. Under Corona pandemien i 2020-22 trådte hun for første gang i karakter som autoritær højreradikal politiker. Under de første måneder af pandemien havde regeringen forholdt sig fuldstændig passiv trods WHO's indtrængende anmodninger om at dæmme op. Det blev med et slag ændret i marts 2020 hvor hun sendte landet i de-facto undtagelsestilstand og gennemførte forordninger uden om Folketinget. I strid med Grundloven og Menneskerettighedskonventionen indførtes forsamlingsforbud og beboere på plejehjem fik indskrænket deres ret til besøg. Tilsvarende tvangsforanstaltninger overfor befolkningen var ikke set siden 2. Verdenskrig, og der var ingen lovhjemmel til dem. Efterfølgende gennemførte regeringen en fordobling af straframmen for handlinger, der kunne hæftes et COVID-19 prædikat på.

I november 2020 besluttede Frederiksen, at samtlige mink i landet skulle aflives. Igen uden lovhjemmel og uden om Folketinget. Argumentationen var faren for at muterede Corona virus skulle smitte fra mink til mennesker. Da det stod klart, at hun havde handlet i strid med loven, ofrede hun i første omgang sin fødevareminister Mogens Jensen, der blot havde været stik-i-rend-dreng for statsministerens beslutninger. Det hindrede dog ikke, at Folketinget i december nedsatte en minkkommission, der skulle kulegrave sagen. Den afgav beretning i juni 2022 og slog fast, at statsministeren have overtrådt loven - «men muligvis ikke havde været vidende om det». Folketinget planlagde derefter at stille statsministeren for en rigsret, men det fik hun afværget ved i november at danne en højreradikal regering med Venstre og Moderaterne. De 2 partier trak derefter deres støtte til en rigsretsag, og den kriminelle statsminister havde dermed afværget faren for at blive stillet for en rigsret. Kommissionen havde indført et nyt princip i Danmark om ulighed for loven. Lovovertrædelser var i orden, hvis de blev udført af statsministeren. Rigsretten var muligvis nået til en anden konklusion, men kom aldrig i spil.

I foråret 21 gennemførtes en ny epidemilov, der skulle legitimere fremtidige tvangsindgreb overfor befolkningen. Et helt centralt element i loven var Frederiksens forslag om tvangsvaccinering. Både jurister, sundhedssektoren og menneskerettighedseksperter kritiserede dette forslag, men det faldt først da hun ikke kunne skaffe politisk flertal. I stedet indførte regeringen apartheidpasset, også kendt som Coronapasset, med hvilket kun vaccinerede fik adgang til cafeer, restauranter og transportmidler. Ideen fik hun fra en anden apartheidstat: Israel, der i årtier har praktiseret apartheid overfor den palæstinensiske befolkning.

Frederiksen og Socialdemokratiet vandt Folketingsvalget i 2022 og kunne atter danne regering. Hun fortsatte sine stormskridt mod højre. Besluttede at asylansøgere - dog ikke de ukrainske - skulle sendes til koncentrationslejre i Rwanda og stillede sig fra vinteren 21/22 i spidsen for Vestens militaristiske politik overfor Rusland og leverancer af offensive våben til det korrupte regime i Kiev. Folketinget vedtog, at de danske krigsbudgetter skulle op på 2% senest i 2033. Efter omfattende krigspropaganda i de danske medier sendte hun EU forsvarsforbeholdet til folkeafstemning i juni 2022 og skræmmekampagnen lykkedes. 67% stemte for forbeholdets afskaffelse.

Højredrejningen fortsatte. Dagpengereglerne blev yderligere strammet, så arbejdsløse kun havde ret til 1 års dagpenge og de videregående uddannelser blev udhulet gennem reduktion af studietiden fra 5 til 4 år. Store Bededag skulle afskaffes som fridag, og arbejdernes løn fra den dag skulle i stedet bruges til våben. Fagbevægelsen svarede igen ved at kappe forbindelsen til det højreradikale parti.

Socialdemokratiets hamskifte fra arbejderparti til apartheidparti var fuldført i 2023 under ledelse af Frederiksen. Partiet var i 1990'erne blevet truet af Dansk Folkeparti, der med sin racistiske retorik opslugte Socialdemokratiets pjalteproletariat. Dette havde indledt det gamle arbejderpartis udskridning mod højre. I 2022 var Dansk Folkeparti stort set udslettet, fordi Socialdemokratiet havde overtaget dets politik og var rykket endnu længere mod højre.

2023 Folkemorder

I oktober 2023 gav Frederiksen grønt lys fra Danmarks side til israelsk folkemord i Gaza med den magiske formular: «Israel har ret til at forsvare sig». Dermed tilsluttede hun sig heppekoret i USA og resten af EU, der ikke mener folkeretten eller Genevekonventionerne gælder for Israel. Danmark er medunderskriver af Genevekonventionerne, hvoraf den 4. beskytter civilbefolkningen under væbnede konflikter. Danmark er samtidig underskriver af FN Konventionen mod Folkemord, der rummer en forpligtigelse («Responsability to Protect, R2P»), der pålægger underskriverne et juridisk og politisk ansvar for at forhindre og standse folkemord. Men under Frederiksen gav Danmark ikke blot grønt lys til folkemordet. Danmark leverede også våben til dette. Mette Frederiksen og Danmark blev badet i floder af palæstinensisk blod fra folkemordet i Gaza. I starten af december var det officielle drabstal på civile dræbt af Israel nået op på 18.000 og dertil kom mindst 10.000 der fortsat lå begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer af Gaza.

Den højreradikale statsminister forsøgte efterfølgende at forbyde demonstrationer i Danmark mod folkemordet med påstande om, at demonstranterne «ikke forstod de danske værdier». Frederiksens egne stærkt anti-semitiske ideer havde hun fra Israels nazistiske ledelse.

Mette Frederiksens israelske venner.
Øverst til venstre landets diktator og økonomisk kriminelle Benjamin Netanyahu, der som optakt til folkemordet erklærede, at når Israel var «færdig» med Gaza, ville der kun være ørken tilbage.
Til højre landets krigsminister Yaov Gallant der som optakt til folkemordet erklærede, at palæstinenserne var dyr.
Nederst terrorminister Itamar Ben-Gvir der her i gang med at dele 150.000 automatvåben ud til israelske terrorister i de israelsk besatte områder. Terrorstaten selv kalder dem «bosættere». De er jvf. 4. Genevekonvention illegale og er gennem årene ansvarlige for tusindvis af mord. Selv USA har været tvunget til at indføre sanktioner mod de værste af psykopaterne.

A.J.

Litteratur

Louise Holck: KRONIK: Man gik faktisk for langt, Institut for Menneskerettigheder 14/4 2021.