Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 43.863
: :
Revisionisme
Left
Rocks
2024-07-15 15:50

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

I socialistisk sammenhæng anvendes revisionisme i forskellige betydninger. Oprindelig betegnede revisionisme den omformulering af Marx' teori, som Eduard Bernstein foreslog ved århundredeskiftet. Bernstein hævdede, at Marx' teori ikke var holdbar. Bl.a. afviste han læren om kapitalismens uundgåelige sammenbrud og proletariatets stigende forarmning. Ligeledes forkastede han «proletariatets diktatur» og den voldelige revolution. Hos Bernstein blev marxismen som revolutionsteori afløst af teorien om den gradvise overgang til socialisme gennem reformer. Bernsteins ideer blev skarpt kritiseret af samtidens marxister: Karl Kautsky, Antonio Labriola, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Max Adler m.fl.

Denne diskussion kaldes ofte «revisionismedebatten». Konflikten nåede sit højdepunkt på det tyske socialdemokratiske partis (SPD) kongres i 1903. Trods det at revisionismen der formelt set blev forkastet, fortsatte den med at øve indflydelse - både på det teoretiske og det praktiske plan. Efter 1. verdenskrig blev revisionismen dominerende. Ikke blot indenfor SPD men indenfor den nordeuropæiske arbejderbevægelse generelt.

I kommunistisk sprogbrug er revisionisme en nedsættende betegnelse. I 1920'erne var Karl Korsch og György Lukács de store revisionister. Imidlertid var de selv skarpe i deres kritik af Bernsteins teorier, og hentede i stedet deres inspiration fra Hegel, den unge Marx, Luxemburg m.fl. Senere blev revisionisme flittig anvendt af Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP) om afvigende marxistiske retninger. Efter SUKP's 20. kongres i 1956, som indledte opgøret med Stalin, kritiserede bl.a. kineserne SUKP for revisionisme. Indenfor den traditionelle kommunisme indtager revisionisme en ikke særlig eftertragtet stilling.

Ud fra den kritiske marxismes standpunkt er revisionismen imidlertid mindre truende; For den er enhver levende marxisme nødvendigvis revisionistisk: Marxismen er ikke et lukket teorisystem, men en ufærdig teori, som må ændres, modificeres og revideres i takt med nye erkendelser, erfaringer og problemstillinger.

R.S.