Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 42.764
: :
Revisionisme
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:40

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

I socialistisk sammenhæng anvendes revisionisme i forskellige betydninger. Oprindelig betegnede revisionisme den omformulering af Marx' teori, som Eduard Bernstein foreslog ved århundredeskiftet. Bernstein hævdede, at Marx' teori ikke var holdbar. Bl.a. afviste han læren om kapitalismens uundgåelige sammenbrud og proletariatets stigende forarmning. Ligeledes forkastede han «proletariatets diktatur» og den voldelige revolution. Hos Bernstein blev marxismen som revolutionsteori afløst af teorien om den gradvise overgang til socialisme gennem reformer. Bernsteins ideer blev skarpt kritiseret af samtidens marxister: Karl Kautsky, Antonio Labriola, Rosa Luxemburg, Clara Zetkin, Max Adler m.fl.

Denne diskussion kaldes ofte «revisionismedebatten». Konflikten nåede sit højdepunkt på det tyske socialdemokratiske partis (SPD) kongres i 1903. Trods det at revisionismen der formelt set blev forkastet, fortsatte den med at øve indflydelse - både på det teoretiske og det praktiske plan. Efter 1. verdenskrig blev revisionismen dominerende. Ikke blot indenfor SPD men indenfor den nordeuropæiske arbejderbevægelse generelt.

I kommunistisk sprogbrug er revisionisme en nedsættende betegnelse. I 1920'erne var Karl Korsch og György Lukács de store revisionister. Imidlertid var de selv skarpe i deres kritik af Bernsteins teorier, og hentede i stedet deres inspiration fra Hegel, den unge Marx, Luxemburg m.fl. Senere blev revisionisme flittig anvendt af Sovjetunionens Kommunistiske Parti (SUKP) om afvigende marxistiske retninger. Efter SUKP's 20. kongres i 1956, som indledte opgøret med Stalin, kritiserede bl.a. kineserne SUKP for revisionisme. Indenfor den traditionelle kommunisme indtager revisionisme en ikke særlig eftertragtet stilling.

Ud fra den kritiske marxismes standpunkt er revisionismen imidlertid mindre truende; For den er enhver levende marxisme nødvendigvis revisionistisk: Marxismen er ikke et lukket teorisystem, men en ufærdig teori, som må ændres, modificeres og revideres i takt med nye erkendelser, erfaringer og problemstillinger.

R.S.