Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Arbejdsforhold

Arbejdsforhold er det samlede sæt af forhold, arbejderne på en arbejdsplads er underlagt. Man kan skelne mellem:

Arbejdsforholdene er ikke statiske, men udvikles til stadighed - i takt med den teknologiske udvikling i produktionen (af maskiner, redskaber, hjælpestoffer, produkter og organisering), ydre (lovgivningsmæssige) krav fra samfundets side til især arbejdsmiljø og arbejdstid, samt de forbedringer det lykkes arbejderkollektivet at tilkæmpe sig.

Under kapitalismen eksisterer der modsætninger mellem arbejdernes og arbejdsgivernes interesser omkring arbejdsforholdene. Selv om forbedringer på en række punkter også ville kunne gavne arbejdsgiveren, er reaktionen oftest negativ. Arbejdsgiveren ønsker lønnen indskrænket mest muligt - dog således at han stadig kan tiltrække kvalificeret arbejdskraft - for at kunne maksimere sin profit. Han ønsker arbejdstiden udvidet for at tilegne sig en større del af arbejderes arbejdskraft og dermed sikre sig en større merværdi. Han bestemmer i vid udstrækning over arbejdets organisering. Denne bestemmelse er skrevet ind i Hovedaftalen mellem arbejdsmarkedets parter, og er knyttet til det forhold, at arbejdspladser under kapitalismen grundliggende er udemokratiske institutioner baseret på det ulige forhold, at arbejderen er tvunget til at sælge sin arbejdskraft (for at overleve), og at arbejdskøberen kan (og ønsker) frit at disponere over denne arbejdskraft.

Kampen for bedre arbejdsforhold indtager i den forstand en nøglerolle i kampen mellem arbejderklasse og kapital. Samtidig er arbejdsforholdene bestemmende for arbejdernes generelle livssituation - også udenfor arbejdspladsen. De lægger en økonomisk ramme for familiens reproduktion, for muligheden for samvær og generelt for livsformerne. Vilkårene er samtidig forskellige for de to køn, således at kvinder ofte udsættes for de dårligste arbejdsforhold (se Kvinders Arbejdsmiljø, Kvindearbejde, Kvindeerhverv).

A.J.

Beslægtede opslag

Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie

Sidst ajourført: 1/5 2001

Læst af: 65.733