Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Browserudgave

Arbejdskøber

Udtrykket arbejdskøber bruges ofte som et mindre tilslørende begreb end «arbejdsgiver». Kapitalisten («arbejdsgiveren») giver jo ikke arbejdet bort, men sælger varer, dvs. resultatet af arbejde udført af andre end ham selv.

Arbejdskøber er dog ikke en præcis betegnelse for hvad kapitalisten foretager sig. Marx skelnede mellem arbejdsevnen (arbejdskraften) og selve arbejdet. Arbejde er resultatet af brugen af arbejdskraft. Det kapitalisten køber er derfor ikke arbejde, men derimod retten til at bruge arbejdskraften. Når kapitalisten har købt varen arbejdskraft, disponerer han i en bestemt periode over denne i produktionen, og arbejdet udføres, dvs. arbejdskraften bruges. Kapitalisten er derfor ikke køber af arbejde, men «arbejdskraftkøber» og arbejderen er «arbejdskraftsælger». Varen arbejdskraft har den specielle egenskab - brugsværdi - for kapitalisten, at den skaber mere værdi når den forbruges i produktionsprocessen end det den koster. Dette er formålet med at bruge arbejdskraft i produktionsprocessen - ikke at skabe arbejdspladser. Arbejdskraftkøber og kapitalist er begreber, som ikke uden videre er sammenfaldende. Der findes nemlig arbejdskraftkøbere, som ikke er kapitalister. Eksempler på dette er offentlige sygehuse, skoler osv., som køber arbejdskraft, men hvor virksomheden ikke drives med profit for øje. De producerer heller ikke varer til salg på et marked og dermed ikke værdi. Købet af arbejdskraft finansieres her ved skatter og afgifter, dvs. af den merværdi som de produktive arbejdere har skabt. En statslig ejet produktionsvirksomhed fungerer derimod som andre kapitalistiske virksomheder. (Se Produktivt arbejde).

Å.C.

Beslægtede opslag

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)

Læst af: 36.698