Send
Psykologi redaktionen

Redaktionen har ansvaret for følgende opslag:

  Opslag Forfattere Opdateret Delt ansvar med
1 Adfærd  Carl Erik Grennes [C.E.G.], Pax original  
2 Adfærdsterapi  Sissel Reichelt [S.R.], Pax original  
3 Aggression  Waldemar Rognes [W.R.], 2/10 2005  
4 Alkoholiker, alkoholisme  Steffen Jöhncke [S.Jö.], Vibeke Steffen [V.St.], 21/8 2018  
5 Anden, den  René Rasmussen [R.R.], 1/5 2001  
6 Anders, Günther  Ernst Schraube [E.Sch.], 10/4 2007  
7 Anerkendelse  Grethe Kragh-Müller [G.K-M.], 4/11 2009  
8 Angst  Bjarne Jacobsen [B.Jac.], 2/6 2008  
9 Arbejdsløshed  Albert Jensen [A.J.], 15/12 2010  Sociologi, Arbejderhistorie,
10 Arbejdsmiljø og udstødning  Janne Hansen [J.H.], 1/5 2001  Arbejdsmiljø,
11 Arbejdspsykologi  Odd Nordhaug [O.N.], Pax original  Arbejderhistorie,
12 Autisme  Ditte Rose Andersen [D.R.A.], 27/6 2010  
13 Autoritet  Bernt Hagtvet [B.Ha.], Pax original  Filosofi,
14 Autoritær  Bernt Hagtvet [B.Ha.], Pax original  
15 Barndom  Erik Rudeng [E.R.], Pernille Hviid [P.Hv.], 8/11 2010  Sociologi,
16 Begær  René Rasmussen [R.R.], 1/5 2001  
17 Begæring  René Rasmussen [R.R.], 1/5 2001  
18 Behaviourisme  Carl Erik Grennes [C.E.G.], Pax original  
19 Behov  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  Sociologi, Økonomi,
20 Bevidsthed  Siri Gullestad [S.G.], 23/10 2003  Filosofi, Sociologi,
21 Børn  Tove Stang Dahl [T.S.D.], Pax original  Pædagogik, Andet,
22 Coaching  Peter Olsén [P.Ols.], 15/2 2011  
23 Dagdrøm  Jon Elster [J.E.], Pax original  
24 Depression  Per Mentzsen [P.Me.], Siri Gullestad [S.G.], Pax original  
25 Dominans  Kristin Tornes [K.To.], Pax original  Sociologi,
26 Drift  Per Mentzsen [P.Me.], Siri Gullestad [S.G.], Pax original  
27 Drøm  Kjell von Krogh [K.v.K.], Pax original  
28 Emotioner  Marian Nielsen [Ma.Ni.], 5/11 2010  
29 Erfaring  Siri Nørve [S.N.], Pax original  Pædagogik, Sociologi,
30 Erindring  Jo Krøjer [J.Krø], 5/2 2010  
31 Erindringsarbejde   5/2 2010  
32 Etnicitet  Dorthe Staunæs [D.St..], 24/1 2005  Sociologi,
33 Euforiserende stoffer  Christine Vinum [Ch.V.], Anne Marie Sørensen [A.M.S.], 2/10 2005  
34 Fallos  René Rasmussen [R.R.], 1/5 2001  
35 Falsk bevidsthed  Siri Nørve [S.N.], Brita M. Gulli [B.M.G.], Pax original  Sociologi,
36 Familie  Arild Gjertsen [A.Gj.], 1/5 2001  Filosofi, Sociologi,
37 Fanon, Frantz  Tore Linné Eriksen [T.L.E.], Pax original  
38 Foragt  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  Sociologi,
39 Forelskelse  Hanne Haavind [H.H.], Pax original  
40 Foucault, Michel  Torkild Lauesen [T.L.], 3/6 2006  Filosofi,
41 Fremmedgørelse  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  Økonomi,
42 Freud, Sigmund  Svein Haugsgjerd [S.H.], Pax original  
43 Friedan, Betty  Siri Nylander [S.Ny.], Pax original  Sociologi,
44 Fromm, Erich  Rune Slagstad [R.S.], Pax original  
45 Frustration  Jon Elster [J.E.], Pax original  
46 Funktionalisme  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  Sociologi,
47 Fællesskab  Pernille Juhl [Pe.Ju.], 16/12 2010  Pædagogik,
48 Følelser  Waldemar Rognes [W.R.], 2/10 2005  
49 Første-persons perspektiv  Ernst Schraube [E.Sch.], 9/9 2013  
50 Galskab  Siri Gullestad [S.G.], 23/10 2003  Sociologi,
51 Gardner, Howard  Mogens Hansen [M.Ha.], 7/2 2006  Pædagogik,
52 Grænseløst arbejde  Peter Olsén [P.Ols.], 10/3 2011  
53 Had  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  
54 Handling  Dag Østerberg [D.Ø.], 23/10 2003  Sociologi, Økonomi,
55 Hysteri  Per Mentzsen [P.Me.], Siri Gullestad [S.G.], Pax original  
56 Identitet  Jon Elster [J.E.], 21/10 2009  Filosofi,
57 Incest  Ingrid Leth [I.Le.], 1/6 2008  
58 Individ  Simo Køppe [S.Kø.], 1/9 2010  Filosofi,
59 Individualitet  Helge Høibraaten [H.Hø.], Pax original  Sociologi,
60 Indlæring  Carl Erik Grennes [C.E.G.], Pax original  Pædagogik,
61 Instinkt  Per Mentzsen [P.Me.], Siri Gullestad [S.G.], Pax original  
62 Intelligens  Jon Martin Sundet [J.M.S.], Pax original  Sociologi,
63 Ironi  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  
64 Jalousi  Oddfrid Løvdal [O.L.], Pax original  
65 Klassebevidsthed  Lars Thue [L.Th.], Pax original  Arbejderhistorie,
66 Kommunikation  Rolv Mikkel Blakar [R.M.B.], Pax original  Sociologi,
67 Kompetence  Lene Tanggaard [L.Ta.], 1/4 2009  Pædagogik,
68 Konstruktivisme  Peter Busch-Jensen [P.Bu.J.], Nils Bredsdorff [Ni.B.], Finn Collin [Fi.Co.], 1/10 2007  Filosofi, Sociologi,
69 Krise  Kirsten Hvidtfeldt [K.Hvi.], 24/2 2010  
70 Kritisk psykologi  Lotte Huniche [L.Hu.], 1/4 2009  
71 Kvindelig intuition  Siri Nørve [S.N.], 2/10 2005  Kvinde,
72 Kærlighed  Siri Gullestad [S.G.], 2/10 2005  Filosofi, Sociologi,
73 Køn  Marie-Louise Holm (M-L.H.), 7/10 2011  
74 Lacan, Jacques  René Rasmussen [R.R.], 1/5 2001  
75 Laing, Ronald David  Siri Gullestad [S.G.], 11/10 2006  
76 Lamarck, Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Chevalier de  Kirsten Grønbæk Hansen [K.G.H.], 14/4 2011  
77 Latter  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  Sociologi,
78 Locke, John  Gitte Pedersen [G.P.], 1/5 2001  Filosofi,
79 Manipulering  Waldemar Rognes [W.R.], Pax original  Sociologi,
80 Marginalisering  Line Lerche Mørck [L.L.M.], 19/1 2005  Sociologi,
81 Mead, Georg Herbert  Rolf Lian [R.L.], Pax original  Filosofi, Sociologi,
82 Mead, Margaret  Ingrid Rudie [I.R.], Pax original  Sociologi,
83 Merleau-Ponty, Maurice  Jacob Dahl Rendtorff [J.D.R.], 19/6 2007  Filosofi,
84 Mistænksomhed  Waldemar Rognes [W.R.], Pax original  
85 Misundelse  Waldemar Rognes [W.R.], 23/10 2003  
86 Narkotika  Helge Waal [H.W.], Pax original  
87 Narrativ  Peter Busch-Jensen [P.Bu.J.], 26/9 2005  
88 Narrativ terapi  Allan Holmgren [A.Hol.], 31/8 2009  
89 Negt, Oskar  Albert Jensen [A.J.], 1/5 2001  Sociologi,
90 Neill, Alexander Sutherland  Ellen Nørgård [E.N.], 30/4 2003  Pædagogik,
91 Nervetabletter  Helge Waal [H.W.], Pax original  
92 Neurose  Helge Waal [H.W.], Pax original  
93 Omsorg  Stig Brostrøm [S.Br.], 20/3 2007  Pædagogik,
94 Opmærksomhed  Mogens Hansen [M.Ha.], 7/2 2006  Pædagogik,
95 Personlighed  Carl Erik Grennes [C.E.G.], Pax original  
96 Piaget, Jean  Arne Skodvin [A.Sk.], Pax original  Pædagogik, Filosofi,
97 Positionering  Svend Brinkmann [S.Br.], 12/5 2010  
98 Positiv psykologi  Svend Brinkmann [S.Br.], 9/3 2010  
99 Post traumatisk stress forstyrrelse (PTSD)  Bodil Pedersen [B.Ped.], 15/2 2011  
100 Praksisfællesskaber  Peter Busch-Jensen [P.Bu.J.], 27/2 2013  
101 Psykiatri  Helge Waal [H.W.], 2/10 2005  
102 Psykisk Arbejdsmiljø  Albert Jensen [A.J.], 9/1 2017  Arbejdsmiljø,
103 Psykisk udviklingshæmning  Helge Waal [H.W.], Pax original  
104 Psykoanalyse  Kirsten Grønbæk Hansen [K.G.H.], 10/2 2005  
105 Psykopati  Helge Waal [H.W.], Pax original  
106 Psykoprofylakse  Tor Inge Romøren [T.I.R.], Pax original  
107 Psykose  Helge Waal [H.W.], Pax original  
108 Psykosomatisk sygdom  Tor Inge Romøren [T.I.R.], Jan E. Stenersen [J.E.S.], Pax original  
109 Psykoterapi  Per Mentzsen [P.Me.], Siri Gullestad [S.G.], Pax original  
110 Reelle, det  René Rasmussen [R.R.], 1/5 2001  
111 Reich, Wilhelm  Erik Grønseth [E.G.], Pax original  
112 Russell, Bertrand  Dag Østerberg [D.Ø.], 10/1 2009  Filosofi, Sociologi,
113 Sadisme  Waldemar Rognes [W.R.], Pax original  
114 Sartre, Jean-Paul  Jacob Dahl Rendtorff [J.D.R.], 1/5 2001  Filosofi,
115 Selvbedrag  Siri Gullestad [S.G.], Pax original  Filosofi,
116 Selvmord  Albert Jensen [A.J.], 2/10 2005  
117 Signifiant  René Rasmussen [R.R.], 1/5 2001  
118 Sigsgaard, Thomas   19/11 2008  Pædagogik,
119 Skam  Dag Østerberg [D.Ø.], Pax original  
120 Skinner, Burrhus Fredric  Carl Erik Grennes [C.E.G.], Pax original  
121 Socialisering  Hildur Ve [H.V.], 2/10 2005  Sociologi, Økonomi,
122 Sorg  Per Mentzsen [P.Me.], Siri Gullestad [S.G.], 2/10 2005  
123 Stofmisbrug   10/2 2005  
124 Stress  Tor Inge Romøren [T.I.R.], Pax original  Arbejdsmiljø,
125 Subjekt  Morten Nissen [M.Ni.], 27/8 2006  Filosofi,
126 Sublimering  Kirsten Hyldgaard [K.Hyl.], 14/10 2011  
127 Sygdom og sundhed  Tove Borg [To.B.], Uffe Juul Jensen [U.Ju.J.], 11/5 2010  
128 Ubevidste, det  Siri Gullestad [S.G.], Pax original  
129 Venskab  Terje Hartmann [T.Har.], Erling H. Albrechtsen [E.H.A.], Pax original  Sociologi,
130 Viljesvaghed  Jon Elster [J.E.], Pax original  
131 Vygotsky, Lev Semyonovich  Stig Brostrøm [S.Br.], Jacob Klitmøller [Ja.Kli.], 9/3 2011  Pædagogik,

Vælg redaktion: Vis også inaktive redaktioner: