Send
Om Leksikon for det 21. århundrede

 

 

Leksikon for det 21. århundrede

 

Det er altid sejrherrerne, der skriver historien. Derfor udgives leksika næsten altid af store veletablerede forlag.

 

Nu gør vi en undtagelse! Leksikon for det 21. århundrede er et alternativt dansk leksikon, som en større kreds af forfattere har arbejdet på siden 1998. Leksikonet rummer over 3200 opslag på emner, de etablerede leksika slet ikke nævner, eller hvor de skriver noget sludder. Det gælder først og fremmest bevægelserne - græsrodsorganisationerne -, men også begreber, lande og personer.

 

Fra:

Afghanistan til Østtimor
Socialdemokratiet til AIC
SF til Edinburg-aftalen
DKP til Moskvaprocesserne
VS til fagforstening
Demokrati til Isolationsfængsel
Byggeren til Autonomi
Studenteroprør til Blekingegade
Socialpolitik til Udstødning
Pædagogik til Tvind
Kvindebevægelsen til Autonome feminister

... rummer leksikonet et væld af materiale:

  • over 3200 opslag
  • over 3 millioner ord
  • alle verdens 247 lande med kort, statistik og sammenligninger på tværs af landene af f.eks. børnedødelighed eller elever pr. lærer
  • over 500 biografier på danske og udenlandske personer
  • partier, bevægelser, græsrodsorganisationer og andre organisationer i ind- og udland
  • begreber indenfor sociologi, psykologi, økonomi, filosofi, kunst, politik, arbejdsmarked mm.
 

1. udgave af leksikonet udsendtes i maj 2000. 2. ajourførte udgave udsendtes i maj 2001. 3. udgave udsendtes i maj 2003. Leksikonen er derefter gået over til løbende opdateringer og udgivelse af nye opslag. Også CD-ROM versionen af leksikonet opdateres via internettet. Det gælder også nye versioner af selve leksikonprogrammet. CD-ROM versionen forældes derfor ikke, men er indholds- og funktionsmæssigt synkroniseret med netudgaven. Den er en éngangsinvestering.

 

Leksikonet er ikke neutralt, for neutraliteten findes ikke. I stedet søger det at komme med forskellige bud og fortolkninger på de begreber, der behandles. Læseren får ikke præsenteret én forklaring men flere. I den forstand er det udogmatisk, og deraf leksikonets motto: Tvivl på alt.

 

Leksikonet rummer udstrakte søgemuligheder. Alle opslag er kategoriseret i flere kategorier og desuden fritekstindekseret. F.eks. er Anker Jørgensen kategoriseret under kategorierne: mand, danmark, ufaglært arbejde, litteratur, statsminister, fagforeningsformand, partiformand, socialdemokrati. Hvis læseren søger på f.eks. nordiske socialdemokrater, vil Anker dukke op (sammen med mange andre). Danmark er jo en del af Norden og socialdemokrater er socialdemokrati+person.

Ved søgninger findes først de opslag, hvor søgeordene indgår i selve opslagets titel, dernæst de opslag der falder indenfor den kategori, søgeordene eventuelt udpeger, og endelig de opslag hvor søgeordene findes i opslagets brødtekst.

Udfra et opslag er det også muligt at finde beslægtede opslag. Står vi igen på Anker, vil et klik på Beslægtede opslag give opslag indenfor kategorierne: statsministre, fagforeningsformænd, partiformænd, socialdemokrater efterfulgt af opslagene i de øvrige 6 kategorier, han er opført under.

Leksikonet er tolerant overfor forskellige stavemåder. Det er f.eks. lige meget, om læseren søger efter englændere eller briter. (Strengt taget er det ikke helt det samme, men i daglig tale anvendes begge betegnelser synonymt, og dette respekterer leksikonet).

Når leksikonet startes, viser det en liste over dagens historiske begivenheder. Der kan også vises en liste over den foregående og efterfølgende uges begivenheder.

 

Redaktionen

Leksikonet er i oktober 2005 omdannet til en almennyttig forening. Grundstammen i den nye forening er redaktionerne, og hovedparten af foreningens medlemmer er samtidig medlemmer af redaktionerne. Foreningen har et sæt vedtægter, der er grundlag for dens arbejde.

Skriv med!! Arbejdet er ikke slut endnu. For at understrege det og for at understrege projektets alternative og folkelige karakter leveres CD-ROM udgaven af leksikonet med en leksikon-generator, som læseren kan bruge til at skrive videre på de eksisterende opslag. Leksikonet kan i forvejen håndtere flere forskellige opslag på samme emne, og leksikonredaktionen inviterer derfor læserne til at skrive videre på leksikonet og evt.sende deres bidrag ind. Redaktionen vil afgøre, om bidraget vil blive sendt med ud i en senere udgave eller evt. kunne hentes som opdatering fra internettet.

 

Leksikon for det 21. århundrede er oprindelig baseret på Pax' leksikon, der blev udgivet i Norge i 1978-82, er ajourført og halvdelen af opslagene er helt nye. Det gælder bl.a. opslagene, der har med Danmark at gøre samt alle 224 landeprofiler. Alt arbejdet med fremstillingen af leksikonet er sket med frivillig arbejdskraft, og alle forfattere, oversættere, korrekturlæsere mm. skal have en stor tak for deres bidrag:

 

Albert Jensen
Alejandro Cores Torres [A.C.T.]
Alfred Lang [A.L.]
Anders Bordum [A.Bo.]
Anders Lundkvist [An.Lu.]
Andreas Nissen [A.N.]
Anette Borchorst [A.B.]
Anette Eklund Hansen [A.E.H.]
Anne-Marie Eggert Olsen [A.E.O.]
Anne Marie Sørensen
Arne Lund [A.Lu.]
Asger Sørensen [A.S.]
Bent Gravesen [B.G.]
Bent Moos [B.M.]
Bente Hansen [B.H.]
Bertel Nygaard [B.N.]
Bertil Videt
Birgit Petersson [B.P.]
Bjarne Andersson [B.An.]
Bjørn Schreiber Pedersen [B.S.P.]
Bo Normander [B.No.]
Britt Lehrmann Nielsen [B.L.N.]
Camilla Sløk [C.Sl.]
Carsten Sestoft [C.S.]
Christian Braad Thomsen [C.B.T.]
Christian Ege Jørgensen [C.E.J.]
Christian Friis Bach [C.F.B.]
Christine Vinum
Ditlev Mahler [D.M.]
Ditte Scharnberg [Di.S.]
Dora Levy [D.L.]
Dorthe Staunæs
Drude Dahlerup [D.D.]
Ellen Brun [E.B.]
Ellen Nørgård [E.N.]
Eric Tinor-Centi [E.T-C.]
Erik Exe Christoffersen [E.E.C.]
Erik Juel Larsen [E.J.L.]
Erik Jørgen Hansen [E.J.H.]
Erik Pedersen [E.P.]
Finn Frandsen [F.F.]
Finn Hansson [F.H.]
Finn Held [F.H.]
Finn Sørensen [F.S.]
Flemming Schreiber Pedersen [F.S.P.]
Georg Fülberht [G.F.]
Gerd Callesen [G.C.]
Gert Christensen [G.C.]
Giovanni S [G.S.]
Gitte Pedersen [G.P.]
Gorm Gunnarsen [G.G.]
Grethe Jensen
Gritt Bykilde [G.B.]
Hanne Reintoft [H.R.]
Hans Jørgen Vad [H.J.V.]
Hans-Jørgen Schanz [H-J.S.]
Heine Andersen [H.An.]
Henrik Palsmar [H.P.]
Henrik Yde [H.Y.]
Inge Hansen [I.H.]
Inger V. Johansen [I.V.J.]
Inger Holst [I.Ho.]
Jacob Dahl Rendtorff [J.D.R.]
Jacob Nicolaisen [J.N.]
Jakob Sørensen [J.S.]
Jan Johansen [J.Jo.]
Jan Kirstein [J.Ki.]
Janne Hansen [J.H.]
Janos Jemnitz [Ja.J.]
Jens Erik Kofoed Pedersen [J.E.K.P.]
Jens Müller [J.M.]
Jesper Jørgensen [Je.J.]
Jesper Kiel [J.K.]
Jesper Skovlund [Je.S.]
Johannes Bjerrum-Niese [J.B-N.]
John Bertelsen [J.Be.]
John Botofte [J.Bo.]
John Jakobsen [J.J.]
Julia Høyer [J.Hø.]
Juan Carlos Siurana [J.C.S.]
Jytte Larsen [J.La.]
Jørgen Dalberg-Larsen [J.D-L.]
Jørgen Lund [J.L.]
Karin Petersen [K.P.]
Karin Sandvad [K.Sa.]
Kirsten Grønbæk Hansen
Kit Aastrup [K.Aa.]
Klaus Erik Hamann Hansen [K.E.H.H.]
Klavs Hansen [K.Han.]
Knud Knudsen [K.K.]
Knud Vilby [K.V.]
Kurt Aagaard Nielsen [K.A.N.]
Kurt Jacobsen [K.J.]
Lance Vagnø Jensen [L.V.J.]
Lars Erslev Andersen [L.E.A.]
Lars Schreiber Pedersen [L.S.P.]
Leif Larsen [L.L.]
Line Lerche Mørck
Lisbeth E. Knudsen [L.E.K.]
Lisbeth Jørgensen [L.J.]
Lisbeth Søvndahl Pedersen [L.S.P.]
Maj-Britt Svendsen [Ma.S.]
Manni Crone [M.C.]
Maria Bergsøe [M.B.]
Mette Bloch Hansen [M.B.H.]
Michael Hviid Jacobsen [M.H.J.]
Michael Schølardt [M.S.]
Mikael Witte [M.W.]
Mikkel Bolt [M.B.R.]
Mogens Chrom Jacobsen [M.J.]
Mogens Hansen [M.Ha.]
Morten Nissen
Morten Thing
Niels Egelund [N.E.]
Niels Finn Christiansen [N.F.C.]
Nils Gunder Hansen [N.G.H.]
Nils Holtug [N.H.]
Nina Monsen [N.M.]
Olav Harsløf [O.Ha.)
Ole Hammer [O.H.)
Ole Sohn [O.S.]
Ole Thorbek [O.T.]
Ole Wugge Christiansen [O.W.C.]
Paw Mathiasen [P.M.]
Peder Agger [P.A.]
Peder Stougård [P.S.]
Peer Henrik Hansen [P.H.H.]
Per Johan Svendsen [P.J.S.]
Per Schultz Jørgensen [P.S.J.]
Pernille Hviid
Pernille Stenner [P.S.]
Peter Busch-Jensen
Peter Mikael Hansen [P.M.H.]
Peter Thielst [P.T.]
Peter With [P.W.]
Poul Dam [P.D.]
Poul Poder Pedersen [P.P.P.]
Poul Villaume [P.V.]
Rasmus Jakobsen [R.J.]
Renate Petersen [R.P.]
René Rasmussen [R.R.]
Sejer Folke [S.F.]
Signe Højsteen [S.H.]
Signild Vallgårda [S.V.]
Steen Bille Larsen [S.B.L.]
Steffen Jöhnke
Stig Brostrøm [S.Br.]
Susan Frydendahl [Su.F.]
Susanne Thorbek [S.Th.]
Svend Aage Andersen [S.Aa.A.]
Svend Holm-Nielsen
Søren Kirk Christiansen [S.K.C.]
Søren Kolstrup [S.K.]
Søren Rishøj [S.R.]
Terp, Holger [H.T.]
Therkel Stræde [T.S.]
Thomas Clausen [T.C.]
Thomas Hjuler Tamsmark [T.T.T.]
Thomas Kruse [T.Kr.]
Torben Retbøll [T.R.]
Torkild Lauesen [T.L.]
Vagn Buchmann [V.Bu.]
Vibeke Steffen
Victor Valqui Vidal [V.V.V.]
Viggo Jonasen [V.J.]
Wilfred Gluud [W.G.]

Desuden forfatterne: Jorge Barreiro, Levan Butkhuzi, Mariana Cabrera, Ricardo Carrere, Ricardo Cayssials, Roberto Elissalde, Mariela Farías, Alina González, Alvaro González, Alexander Krylov, Martha Long, Simone Lovera, Gustavo Nagy, Andrew Nette, Katerina Oridjanska, Chakravarthi Raghavan, Mikhail Roshchin, Susana Rostagnol, Luis Sabini og Alexandre Sokolov.
Statistik: Daniel Macadar og Roberto Volfovics fra Instituto del Tercer Mundo i Uruguay, der står for leksikonets landeprofiler. De har i 20 år udgivet World Guide på spansk, engelsk, italiensk ... og nu dansk som en del af dette leksikon.

Samt over 500 forfattere der leverede bidrag til det oprindelige Pax' leksikon.

Endelig en stor tak til oversætterne Anette Larsen, Berit Nordahl og Erik Pedersen.

Leksikonet i medierne:
 
 

Trafik på leksikonet i leksikonartikler/dag (6/5 2000 - 30/6 2010)

Email