Send
Gerd Callesen [G.C.]

Gerd Callesen

Gerd Callesen, uddannet som historiker, Dr.phil. fra universitetet Kiel 1970, har siden 1970 arbejdet på Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv (ABA), hovedsageligt som forskningsbibliotekar. Hans forskning har hovedsagelig gået på forbindelserne mellem dansk og udenlandsk (tysk) arbejderbevægelse. Herunder marxismens rolle i den tidlige danske arbejderbevægelse.

 

Artikler af forfatter: Abendroth, Wolfgang
  Adler, Friedrich
  Anneke, Mathilde Franziska
  Arbeiterpolitik
  Arbejderbevægelsens bibliotek og Arkiv (ABA)
  Beiträge zur Marx-Engels-Forschung
  Brandler, Heinrich
  Böhm, Rudolf
  Danmarks socialdemokratiske Ungdom (DsU)
  Den Internationale Arbejder-Association (IAA)
  Den Internationale Faglige Central
  Die Jungen
  Duczynska, Ilona
  Frie Faglige Internationale (FFI)
  Hilferding, Rudolf
  Hillquit, Morris
  In Freien Stunden
  International Trade Union Confederation (ITUC)
  Internationale fagsekretariater
  Internationale Literatur, Moskva
  Internationale Presse Korrespondenz (Inprekorr)
  Internationalisme i dansk arbejderbevægelse
  Kapitalen
  Karl Marx træet
  Kautsky, Louise
  Kelles-Krauz, Kazimierz
  Klahr, Alfred
  Kofler, Leo
  Kommunistisk Arbejder- og Husmandsbevægelse
  Lafargue, Laura
  Lahr, Johanna
  Losovski, Alexander
  Lund, Hans Vilhelm
  Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA)
  Marx-Engels-Jahrbuch
  National Minority Movement
  Nettlau, Max
  Neue Rundschau
  Partei des Demokratischen Sozialismus (PDS)
  Petersen, Victor
  Popp, Adelheid
  Raloff, Karl
  Revolutionære Fagopposition (RFO)
  Rosdolsky, Roman
  Rosenberg, Arthur
  RotFuchs
  Røde Faglige Internationale (RFI)
  Schumann, Fritz
  Socialdemokratisk Ungdomsforbund
  Socialist Party, USA
  Socialistisk Bibliotek
  Socialistisk Ungdomsforbund
  Socialistiske skrifter
  Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD)
  Studies in Marxism
  Teistler, Hermann August
  The International Labour Union
  The Social Democratic Federation
  Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands (USPD)
  Wahlalternative Arbeit & soziale Gerechtigkeit (WASG)
  Weitling, Wilhelm
  Weydemeyer, Joseph
  World Confederation of Labour (WCL)
  World Federation of Trade Unions (WFTU)
  Zeidler, Frank Paul