Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Europa  .  Danmark
Organisation  .  Bevægelser  .  Græsrodsorganisationer  .  Ungdom
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Kommunisme
    .  Reformistisk  .  Socialdemokrati
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 3/6 2008
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 29.901
: :
Socialdemokratisk Ungdomsforbund
Left
Rocks
2024-07-16 14:55

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Socialdemokratisk Ungdomsforbund (SUF, 1906-21). Efter splittelsen i Socialistisk Ungdomsforbund oprettedes en ny socialdemokratisk ungdomsorganisation, som havde en overenskomst med Socialdemokratiet, der regulerede samarbejdet mellem partiet og ungdomsforbundet. Partiet så ikke med stor velvilje på nye organisationer i arbejderbevægelsen. Partiledelsen var af den overbevisning, at partiet, fagbevægelsen og kooperationen var tilstrækkelige til at føre arbejderbevægelsen frem til endemålet.

Socialdemokratisk Ungdomsforbund udgav månedsbladet Fremad fra 1907. Det lykkedes forbundet med den øvrige arbejderbevægelses hjælp i løbet af nogle år at opbygge en slagkraftig organisation, der omkring 1914 omfattede flere tusinde medlemmer. Forbundet deltog også aktivt i den i 1907 oprettede Ungdomsinternationale.

Efter krigsudbruddet i 1914 voksede modsætningerne mellem ungdomsforbundet og partiet - især pga. partiets deltagelse i «borgfredspolitikken». Fra 1916 var Th. Stauning minister i den radikale regering. SUF var i denne sammenhæng under pres fra ungdomsorganisationerne i Norge og Sverige og fra Ungdomsinternationalen, der alle var mere aktive i det antimilitaristiske arbejde og fastholdt en revolutionær målsætning. SUF afviste ikke denne målsætning, men blev aldrig så militant som de andre organisationer. Under verdenskrigen voksede medlemstallet dog betydeligt, og Fremad, som i 1910 var begyndt at udkomme hver anden måned, havde tilsyneladende opbakning fra flertallet i forbundet til den partikritiske linje. I 1919 kom det til et brud i organisationen, idet en partitro retning ved en urafstemning kom i mindretal og gik ud af forbundet. Forbundet skiftede snart derefter navn til Kommunistisk Ungdomsforbund og blev tilknyttet Kommunistisk Ungdomsinternationale. Mindretallet samlede sig i Danmarks socialdemokratiske Ungdom (DsU) og blev hurtigt større end KUF, hvis tidsskrift ophørte med at udkomme i 1922.

G.C.

Litteratur

Thomsen, John Bech: Socialdemokratisk Ungdomsforbund, SUF, 1906-1921. I: Historievidenskab 8 (1976).
Sørensen, Jørgen Würtz: Den socialistiske ungdomsbevægelse i Danmark frem til 1. verdenskrig med henblik på de ideologiske brydninger indenfor Socialistisk Ungdomsforbund 1904-1909. Konferens 1976; delvis trykt i tidsskriftet Meddelelser om forskning i arbejderbevægelsen historie nr. 8 (1977) og 12 (1979).