Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Letland
   .  Nordamerika  .  USA
Arbejde  .  Politisk  .  Parti  .  Formand
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 17/1 2003
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 21.827
: :
Hillquit, Morris
Left
Rocks
2024-06-10 04:52
2024-06-09 13:28

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Morris Hillquit (Riga 1869 - New York 1933) amerikansk arbejderleder af lettisk-jødisk oprindelse, hed oprindelig Moses Hilkowitz, kom i 1886 til USA og blev i 1887 medlem af Socialist Labor Party (SLP). Han var medstifter af United Hebrew Trades og arbejdede for avisen Arbeter Tsaytung. Hillquit læste jura og var som sagfører i mange år juridisk rådgiver for International Ladies' Garment Workers Union. Forbundet var i mange år tæt forbundet med den socialistiske og kommunistiske retning i arbejderbevægelsen. 1899 hørte han til oppositionen i SLP og brød med Daniel De Leon. Oppositionen søgte at samarbejde med andre socialdemokratiske grupper og dannede i 1901 Socialist Party of America (SPA). Hillquit var interesseret i udviklingen af den marxistiske teori og deltog i 1904, 1907 og 1910 i 2. Internationales kongresser. Under 1. verdenskrig var han krigsmodstander og aktiv i modstanden mod USA's indtræden i krigen. Efter krigen gik han ind for SPA's medlemskab af Wiener Internationalen, SPA tilsluttede sig i 1923 sammen med denne til den nye Socialistisk Arbejder Internationale.

Hillquit opstillede som kandidat for SPA ved adskillige valg, men opnåede hverken valg til kongressen eller borgmesterembedet i New York. Hillquit hørte til SPA's centrumfraktion og var i flere omgange medlem af partiets ledelse og dets formand. Han tilhørte «den gamle garde» i partiet, som led nederlag til Norman Thomas' fraktion i 1930'erne. Som forfatter var Hillquit produktiv og udarbejdede bl.a. History of Socialism in the United States, som udkom i flere oplag og også blev oversat til andre sprog. Hans erindringer hedder Loose Leaves from a Busy Life.

G.C.

Literatur:
Morris Hillquit: Loose Leaves from a busy Life, New York (1934)
Opslag på Hillquit i:
Leon Fink (red.): Biographical Dictionary of American Labor, Westport CT (1984), p. 296-297
Mari Jo Buhle et al. (red.): Encyclopedia of the American Left, Chicago/London (1990), p. 312-314