Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Nordamerika  .  USA
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82)
Ansvarlig redaktion: Arbejderhistorie
Læst af: 32.106
: :
De Leon, Daniel
Left
Rocks
2024-06-10 04:52
2024-06-09 13:28

Zionismens folkemord i Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

Daniel de Leon
Daniel de Leon

De Leon (1852-1914), nordamerikansk socialist, publicist, agitator og teoretiker, en af de mest betydelige skikkelser indenfor tidlig nordamerikansk socialisme. De Leons navn er særlig knyttet til The Socialist Party - grundlagt i 1877. Efter at han kom ind i dette parti i 1890 forsøgte De Leon at forene klassisk marxisme med syndikalistiske ideer hentet fra Frankrig. Hans doktrin, «laborism» havde til formål at gøre partiet mere militant og handlekraftigt. Partiets linie var konfrontation på to planer: Ved stemmeurnen og ved direkte aktioner. De Leons politiske virke var præget af en konstant kamp mod den traditionelle fagforeningsledelse - «arbejderfakirerne» som han kaldte dem. Allerede i 1895 satte han sig i spidsen for et forsøg på at skabe et alternativ til American Federation of Labor (AFL), som allerede da i sin politiske platform havde afvist socialismen. De Leon forudså, at alle forsøg på at løse sociale problemer ved at øge statens magt, ville virke pacificerende på arbejderklassens organisering. Hans parti formåede imidlertid aldrig at rejse sig over sektstadiet. Det var først under Eugene V. Debs at nordamerikansk socialisme fik en bredere basis.

B.Ha.

Litteratur

J. H. M. Laslet og S. M. Lipset: Failure of a Dream? Essays in the history of American Socialism, New York 1974.