Send
Bertel Nygaard [B.N.]

Bertel Nygaard

Bertel Nygaard (1977-). Blev i 2003 cand.mag. i historie og filosofi på Aarhus Universitet. I øjeblikket ph.d.-studerende på Institut for Historie og Områdestudier, Aarhus Universitet. Beskæftiger sig her med spørgsmål om historiefilosofi og -teori med særligt henblik på opfattelser af Europas politiske modernisering og begrebet ’borgerlige revolutioner’ i historieskrivningen. Har desuden arbejdet med dansk arbejderbevægelses historie i tilknytning til en afhandling om den trotskistiske bevægelse i Danmark.

Artikler af forfatter: Entrisme
  Hill, Christopher
  Historikergruppen i det britiske kommunistparti
  Revolutionære Socialister (1939)
  Revolutionære Socialister (RS) (1959-71)
  Socialistisk Arbejderparti (SAP)
  Trotskismen i Danmark