Send
Poul Poder Pedersen [P.P.P.]

Poul Poder Pedersen

Poul Poder Pedersen (1965-), mag.art. i Kultursociologi og M.A. i Cultural Studies (Lancaster University). Ph.d.-stipendiat ved Sociologisk Institut, Københavns Universitet (1999-2001). Har interviewet Bauman og skrevet og forelæst om ham i forskellige sammenhænge, samt oversat Bauman artikler og været konsulent i forbindelse med oversættelse af Globalisering - de menneskelige konsekvenser.

 

Artikler af forfatter: Bauman, Zygmunt