Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Frankrig
Arbejde  .  Videnskab  .  Samfundsvidenskab  .  Pædagogik
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 30/4 2003
Ansvarlig redaktion: Pædagogik
Læst af: 40.364
: :
Freinet, Celestin
Left
Rocks
2024-03-03 07:38
2024-03-02 07:40

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000. Det er den rene søndagsskole sammenlignet med Israels folkemord i Gaza.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 30.000 civile (heraf over 13.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. 2,2 mio. er drevet på flugt. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 100.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden. Som svar på ICJ halverede Israel nødhjælpen til Gaza, hjulpet af USA, Canada, Australien, Japan, Storbritannien, Tyskland, Sverige, Nederlandene og flere andre. Samtidig blev henrettelsen af civile optrappet.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Celestin Freinet
Celestin Freinet

Celestin Freinet (1896-1966), fransk reformpædagog og organisator.

Freinet blev født i Gars i Alpes-Maritimes i Sydfrankrig, dengang en relativt fattig region. Som barn arbejdede han som hyrde og deltog i markarbejde. Han deltog i første verdenskrig, blev alvorlig såret, måtte opholde sig i flere år på hospitaler, havde resten af sit liv dårlig helbred og fik aldrig afsluttet sin læreruddannelse. I 1929 vendte han tilbage til sin hjemegn og arbejdede som lærer, men han kom på kant med sine overordnede og åbnede derfor sin egen skole. Med udgangspunkt i den skole han etablerede i Vence - også i Sydfrankrig - udviklede han et skoleprogram, et nationalt reformprogram for franske skoler og skrev bøger og artikler om pædagogik og opdragelse i faglige og politisk venstreorienterede tidsskrifter som Clarté. Han organiserede også nationale og internationale konferencer om reformpædagogik, udgav fra 1927 tidsskriftet L’Éducateur (Læreren) og organiserede produktion og salg af undervisningsmidler i ICEM (Institut Coopératif de l’École Moderne). I mellemkrigstiden deltog han også i New Educational Fellowship, den internationale sammenslutning af reformpædagoger. Under 2. Verdenskrig blev han fængslet af Vichy-regeringen i 21 måneder og skrev i den periode «Folkets skole» (dansk udgave 1973). I 1957 blev organisationen FIMEM dannet, en international sammenslutning af lærere ved Freinet-skoler og senere RIDEF, det årlige internationale møde af Freinetlærere der afholdes i forskellige lande.

De barske livsvilkår i hans hjemegn og hans dårlige helbred – og ikke pædagogisk teori – dannede grundlaget for hans sociale, pædagogiske og politiske kritik af kapitalismen og af de urbaniserede samfund. Hans centrale pædagogiske bestræbelse var med udgangspunkt i teorien om arbejdets centrale betydning at forny læreprocessen både i læsning, skrivning og regning. Læreprocesserne skulle være i overensstemmelse med livets teknikker. Børnene skulle arbejde i grupper og gerne udendørs. Dermed ville han omsætte arbejdsskolens principper til praksis. Bedst kendt er hans trykkeri, nu erstattet af PC-ere. Her skrev børnene med deres egne ord om deres egne iagttagelser - både individuelle rapporter og indlæg til klasseavisen. Denne udkom hver uge og fungerede som både faglig og social organisator af klassens aktiviteter. Desuden blev klasseaviserne efterhånden udvekslet mellem skoler, der arbejdede efter de samme principper, både i og udenfor Frankrig.

Freinet hævdede, at skolegang og uddannelse kunne forandre menneskeheden. Fremtidens skole skulle fokusere på udviklingen af det hele menneske som samfundsmedlem. Læreprocessen så han som en alvorlig arbejdsproces. Han var også inspireret af den tværfaglige undervisning som i mellemkrigstiden blev praktiseret af tyske reformpædagoger, af den belgiske reformpædagog og læge Ovide Decroly og af Kerchensteiner.

Freinets bøger og undervisningsmaterialer er blevet oversat til en række sprog, og hans filosofi og metoder er i dag kendt over hele verden, særlig i fransk, portugisisk og spansktalende lande. I Danmark er både hans teorier og undervisningsmaterialer anvendt i folkeskolen og i frie grundskoler. Den første danske Freinetskole blev oprettet i 1976, og der er i 2003 2 danske Freinetskoler. Mange lande har i dag desuden lokale organisationer af Freinet-lærere - den danske organisations navn er AFP (Foreningen af Arbejdende Freinetpædagoger). Freinet har gennemslagskraft i mange udviklingslande - nok fordi hans undervisningsmetoder er enkle at omsætte i praksis, og fordi hans filosofi er relevant for dem der arbejder for frihed og selvbestemmelse.

E.N.

Litteratur

Jörg, Hans: Freinet´s Educational Methodology and its International Sphere of Influence, I H. Röhrs og V.Lenhardt: Progressive Education across the Continents, Peter Lang 1995, s.237-257.
Legrand, Louis: Celestin Freinet, Thinkers of Education, I, UNESCO 1993, s. 403-18.
Held, Finn: Freinet udstillingen, 1976.
Håkonsson, Erik: Ferrer og Freinet i Catalonien, 1983.
Freinetskolen, Valby 1991.