Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Europa  .  Storbritannien
Arbejde  .  Videnskab  .  Humaniora  .  Historie
Ideologi  .  Socialistisk  .  Revolutionær  .  Marxisme
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 22/4 2004
Læst af: 21.939
: :
Hill, Christopher
Left
Rocks
2024-02-21 06:14

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Christopher Hill
Christopher Hill

John Edward Christopher Hill (1912-2003), engelsk marxistisk historiker og forfatter.

Hill har især behandlet den engelske revolution og borgerkrig i 1600-tallet og fremsat tesen om, at denne var en borgerlig revolution, det vil sige, en revolution, der tilvejebragte forbedrede politiske betingelser for en kapitalistisk økonomisk udvikling.

Hill blev født i York og blev indrulleret på Balliol College i Oxford i 1931, hvor han siden var ansat indtil sin død - med få og korte afbrydelser. I Oxford tilsluttede Hill sig det britiske kommunistparti og tilbragte et år i Sovjetunionen i 1935. I 1940 blev han løjtnant, senere beskæftiget ved efterretningstjenesten, i den britiske hær.

Omtrent samtidig udkom hans første markante skrift, et under krigens pres hastigt nedskrevet essay, der ved 300-årsjubilæet karakteriserer den engelske borgerkrig i 1640'erne som en «klassekrig» og en social revolution, der kunne sammenlignes med den franske revolution i 1789: «Den statsmagt, som tog vare på en gammel samfundsorden, der i sit væsen var feudal, blev omstyrtet med vold, magten overgik til en ny klasse, og dermed blev kapitalismens friere udvikling gjort mulig».

Skriftet fremhævede et vordende kapitalistisk borgerskabs fremtrædende rolle i den revolutionære udvikling og byggede her bl.a. på historikeren R.H. Tawneys tese om lavadelen, gentry'et, som agrarkapitalistisk kraft i den langsigtede udvikling frem mod borgerkrigen.

En anden indflydelse var diskussionerne blandt historikere, som var tilknyttet det britiske kommunistparti. Disse organiserede sig i 1946 formelt som historikergruppe inden for kommunistpartiet og var i 1956 blandt de første inden for partiet til at pege i retning af et brud med stalinismen.

Hills brud med kommunistpartiet var sammenfaldende med begyndelsen af den periode, hvor han udsendte en imponerende mængde bøger om den engelske revolution, blandt andre Puritanism And Revolution, Intellectual Origins of the English Revolution og The Century of Revolution.

Ved siden af behandlingen af den engelske revolution som «borgerlig» behandlede han, i bøger som The World Turned Upside Down m.fl., en række af de bevægelser blandt samfundets lavere lag, som var en del af revolutionen, herunder Digger-ideologen Gerrard Winstanley, der formulerede en utopisk socialisme sammen med en skarp social kritik.

Da den «revisionistiske» bølge inden for engelsk historieskrivning ved detaljerede empiriske undersøgelser såede tvivl om især Tawneys tese om lavadelen som afgørende social kraft med interesse i revolutionen, men også overhovedet det skarpe skel mellem borgerskab og adel, som syntes at være essentielt for en traditionel marxistisk tolkning af revolutionen som «borgerlig», ændrede Hill gradvis sit fokus. Hvor han før havde været tilbøjelig til at karakterisere revolutionen som «borgerlig» ud fra dens klasse-aktører, fremhævede han nu snarere dens borgerlige karakter i dens konsekvenser. Han medgav, at revolutionen ikke havde været bevidst planlagt, men insisterede fortsat på, at revolutionen var borgerlig, fordi den resulterede i betingelser, som var langt bedre for kapitalistisk udfoldelse.

Hill udgav fortsat bøger efter sin pensionering i slutningen af 1970'erne. Hans sidste værker udkom i anden halvdel af 1990'erne.

B.N.