Kategorier dette opslag er registreret under:
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2001
Læst af: 77.240
: :
Borgerkrig
Left
Rocks
2023-12-03 16:31

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza, har iflg. EuroMed myrdet over 20.000 civile (heraf 9.000 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 30.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2 mio. på flugt.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 10 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 27/10 øjeblikkelig humanitær våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 120 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 12 andre lande stemte for fortsat folkemord. 45 lande, deriblandt Danmark undlod at stemme. De støtter også Israels fortsatte folkemord i Gaza.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige i folkemordet jvf. 4. Genevekonvention.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Nationalisterne rykker ind i Bilbao, juni 1937. Den spanske borgerkrig var en klassekrig, hvor bilerne blev et statussymbol for højrefløjen. (NTB)

Borgerkrig er organiseret væbnet kamp mellem indbyggere i samme stat. Borgerkrig kan være en kamp mellem to eller flere grupper om magten i staten eller forsøg fra en eller flere grupper på at løsrive sig fra staten (løsrivelseskrig).

I første tilfælde følger borgerkrig gerne efter et oprør, en væbnet opstand eller revolution, hvor én gruppe sigter mod at styrte statens magthaverne. Borgerkrig er da gerne også en kamp mellem klasser i samfundet, hvor de udbyttede klasser gør oprør mod de udbyttende, eller de herskende klasser går i borgerkrig for at knuse de udbyttede klassers modstand. Historiske eksempler på denne type borgerkrig er bl.a. bondekrigene i Tyskland, i det 14. til 16. århundrede, borgerkrigen i Frankrig efter den store franske revolution, Pariserkommunen i 1871, den spanske borgerkrig 1936-39, borgerkrigen i Finland (1918) og borgerkrigen efter den russiske revolution (1918-21).

Revolutioner er ofte blevet fulgt af en periode med borgerkrig. Det gælder f.eks. den russiske, den kinesiske og den cubanske revolution. Andre væbnede opstande fra arbejderklassens side er blevet slået ned, før de har udviklet sig til borgerkrig. Det gælder f.eks. opstanden i Wien i 1934, etableringen af rådsrepublikker i Ungarn og Bayern efter første verdenskrig og spartakistopstanden i Tyskland i 1919. I Spanien var borgerkrigen den herskende klasses reaktion på arbejderklassens stigende politiske indflydelse.

Borgerkrig kan også føres indenfor én og samme klasse eller på tværs af samfundets klasseskel. Det er f.eks. tilfældet, hvis borgerkrigen får karakter af religionskrig. Det samme kan gælde borgerkrige, der først og fremmest er løsrivelseskrige, hvor oprøret er et krav om løsrivelse og oprettelse af en egen nationalstat. Således var de nordamerikanske koloniers oprør mod den britiske krone (der resulterede i oprettelsen af USA) juridisk set en borgerkrig. Det samme gælder den væbnede kamp for et selvstændigt Irland. Andre eksempler af denne type er den nigerianske borgerkrig (Biafrakonflikten, se Nigeria) og situationen i dele af Etiopien (først og fremmest Eritrea) i 70'erne, hvor oprøret ikke primært rettede sig mod en herskende klasse, men mod et dominerende centrum i en stat, der omfattede flere befolkningsgrupper med egne sociale strukturer og forhold.

Det kan ofte være vanskeligt at trække grænsen mellem rene separatistborgerkrige, hvor en gruppe forsøger at bryde ud af et etableret nationalt fællesskab, og løsrivelseskrige der har karakter af national befrielseskrig, hvor en gruppe kæmper for sin ret til et eget samfund, fri for udbytning indenfor en større statsdannelse. Udover de to eksempler Nigeria og Etiopien gælder dette f.eks. forholdene i det daværende Congo med Katangaprovinsens separatistbestræbelser fra 1960 og frem, kampene i Shaba i 1977 og oprøret i Sydsudan fra 1960'erne. Folkeretligt er en borgerkrig den pågældende stats indre anliggende og andre stater kan således ikke lovlig støtte oprørssiden. Udenlandsk indblanding finder alligevel ofte mere eller mindre åbent sted. Den kan have form af leverancer af våben, materiel og udstyr (f.eks. arabiske staters støtte til oprøret i Eritrea, etiopisk støtte til oprøret i Sydsudan), udsending af frivillige eller «frivillige» tropper, eller mere åben militær intervention (Tysklands og Italiens intervention i Spanien under borgerkrigen, vestmagternes interventionskrige efter den russiske revolution).

Hvis oprørssiden bliver anerkendt af andre stater som lovlig regering og faktisk kontrollerer en del af landområdet, kan den juridisk få status som krigførende part efter konventionerne om krigførsel mellem stater. Hvis det ikke sker, findes der alligevel defineret visse rettigheder i Genevekonventionen fra 1949, som også skal respekteres under en borgerkrig. Det gælder bl.a. omsorg for sårede og syge, forbud mod vilkårlige henrettelser, tortur og mishandling, samt forbud mod at tage gidsler.

En befrielseskrig kan ende med, at oprørssiden bliver anerkendt som selvstændig stat (f.eks. USA, Bangladesh), at oprøret slåes ned (Nigeria, Congo (Zaire)), eller med en forhandlingsløsning der giver oprørssiden større grad af selvstyre (Sudan). En sådan forhandlingsløsning vil næppe kunne nås i borgerkrige, hvor kampen handler om magten i staten og ikke om dens grænser. I en sådan krig vil en part nødvendigvis vinde og den anden tabe (Finland, Sovjetunionen, Spanien), og den vil derfor ofte blive særlig brutal og blodig.

Et oprør kan også iværksættes med støtte fra andre stater. Det gælder f.eks. afrikanske staters støtte i 1970'erne og 80'erne til befrielsesbevægelserne i Sydafrika, Namibia og Zimbabwe.

K.So.