Kategorier dette opslag er registreret under:
Personer  .  Mænd
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten  .  Syrien
Arbejde  .  Politisk  .  Politiker  .  Parlamentariker  .  Præsident
Ideologi  .  Socialistisk
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 1/5 2002
Læst af: 30.635
: :
Al-Assad, Hafez
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Hafez Al-Assad
Hafez Al-Assad

Hafez Al-Assad (1930-2000), syrisk politiker, født i Qardaha nær Lataqia i det nordvestlige Syrien som søn af Alawi klanen. Assad fik en blændende militær karriere i luftvåbenet - en typisk vej for et mandligt medlem af de syriske minoriteter som Alawi og Druserne, der er for fattige til at betale for en højere uddannelse. Han spillede en ledende rolle i militærkuppet i marts 1963, der bragte Baath partiet til magten, og han blev udnævnt til fungerende forsvarsminister. Han kom hurtigt i konflikt med juntaens leder, general Salah Jadid og dannede en nationalistisk fraktion. Assad vendte sig imod Jadids doktrinære venstredrejning, der isolerede Syrien internationalt, og foretrak istedet en pragmatisk fremgangsmåde. Han afviste for tætte bånd til Sovjetunionen, og satsede i stedet på tættere samarbejde mellem de arabiske lande.

I februar 1969 afsatte han Jadid, og i november 1970 tog han fuld kontrol over magten og blev premierminister. I februar 1971 lod han sig udnævne til præsident, hvilket blev bekræftet ved valget 12. marts samme år. Han lod sig genvælge i 1978, 85, 92 og 99.

Over de følgende 30 år skabte Assad en bemærkelsesværdig stabilitet i Syrien. Han etablerede et fast konstitutionelt grundlag for sit styre. Grundloven blev vedtaget i 1973, og hvert 4. år blev der afholdt valg til Folkerådet. Det eneste tilladte parti var den Baath ledede «Nationale Progressive Front», hvori også kommunistpartiet indgik. Uafhængige kandidater kunne dog også stille op, hvis de var godkendt af Baath. Hans økonomiske politik kunne karakteriseres som «pragmatisk statssocialisme».

Overfor Israel indtog Assad en hård linie, selv om han strengt fulgte aftalerne mod væbnet konfrontation og hindrede angreb fra syrisk territorium. Han afviste formelt at anerkende den jødiske stat, og var beslutsom om ikke at fremtræde som svag i forhandlingerne med Israel. Alligevel deltog Syrien i Mellemøstfredskonferencen, der startede i Madrid i efteråret 1991, og har fastholdt sin åbenhed overfor at forhandle om de besatte Golanhøjder med Israel. Israels afvisning af at tilbagelevere dette område af Syrien, som Israel besatte i 1967 er den væsentligste hindring for fred og normalisering af forholdet mellem de to stater.

Hafez al-Assad var i sin politik præget af forsigtighed, tålmodighed og en udpræget pragmatisme. Han var samtidig kendt som en hård forhandler. Han døde af hjerteslag den 10. juni 2000 - øjensynlig da han talte i telefon med Libanons præsident, Emile Lahoud - og han blev 3 dage senere begravet i sin hjemby Qardaha. Som ventet valgte ledelsen af Baath partiet hans søn, Bashar al-Assad som hans efterfølger. Dagen efter faderens død blev han af vicepræsidenten Abd al-Halim Khaddam udnævnt til øverstkommanderende for de væbnede styrker.

A.J.