Kategorier dette opslag er registreret under:
Verden  .  Asien  .  Mellemøsten
     .  Libanon
     .  Syrien
Ideologi  .  Religion
DatoOpdatering
Indhold
Diskussionsforum
Send
Sidst ajourført: 6/10 2003
Læst af: 31.576
: :
Drusere
Left
Rocks
2024-02-23 06:05
2024-02-22 06:16

Zionismens terror mod Palæstina er i dag et barbari, der overgår nazismens terror i Europa under 2. Verdenskrig. Palæstinenserne er i dag verdens jøder, og zionisterne deres bødler


Liste over de foreløbig 11.500 børn terrorstaten har myrdet i Gaza

Et af de myrdede børn, den 6 årige Hind

STOP ISRAELS, USA's og EU's FOLKEMORD I GAZA!
STOP ISRAELS KRIGSFORBRYDELSER!

I 1943 nedkæmpede den nazistiske besættelsesmagt oprøret i den jødiske ghetto i Warzawa, myrdede 20.000 og fordrev 36.000.

I 2023 har Israel indledt et folkemord i Gaza. Det officielle civile tabstal er nu over 27.000 civile (heraf over 11.500 børn). Dertil kommer titusinder, der fortsat er begravet i ruinerne fra Israels terrorbombardementer. Dets hensynsløse angreb på hospitaler, skoler, flygtningecentre, moskeer, kirker, FN ansatte, journalister og civile er uden sidestykke i verdenshistorien. Israels folkemord-medskyldige i USA og EU taler om Israels ret til at 'forsvare sig'. Folkemord er ikke forsvar. David Hearst er jøde. Halvdelen af hans familie blev dræbt under Holocaust. Han er chefredaktør for Middle East Eye. I dette 11 minutters klip piller han myten om Israels ret til selvforsvar fra hinanden: Israel og myten om 'selvforsvar'. Det handler ikke om 'selvforsvar' men om udryddelse af et andet folk - palæstinenserne.

Israel har siden 9/10 underkastet Gaza en total blokade. Ingen fødevarer. Intet vand. Ingen strøm. Ingen olie. Målet er at myrde hele befolkningen ved hungersnød og død af tørst. Det er folkemord. Israels krigsminister benyttede samtidig lejligheden til at betegne palæstinenserne som dyr. Samme betegnelse nazisterne brugte om jøderne i 1930'erne.

Israel har siden 7/10 kastet 70.000 bomber over Gaza, bombet hospitaler, skoler, moskeer, kirker, hele boligkvarterer og drevet over 2,2 mio. på flugt. Ikke siden 2. Verdenskrig er der gennemført bombardementer med en sådan intensitet.

Apartheidstaten Israel har siden 7/10 dræbt 18 gange så mange civile i Gaza som der er dræbt i Ukraine de sidste 12 måneder (OCHCR).

FN's Generalforsamling krævede 12/12 øjeblikkelig våbenhvile og respekt for krigens love. Det var det globale syd mod de uciviliserede krigsmagere i nord. 153 stater stemte for resolutionen, mens USA, Israel og 8 andre lande stemte for fortsat folkemord. 23 lande undlod at stemme.

Den Internationale Domstol i Haag (ICJ) afsagde 26/1 en foreløbig kendelse i sagen Sydafrika har anlagt mod Israel for folkemord. Kendelsen var et sviende nederlag for Israel og de medskyldige i folkemordet i USA og Europa. Domstolen fulgte nemlig ikke Israels opfordring til at smide sagen ud, men pålagde i stedet næsten enstemmigt Israel at overholde eksplicitte dele af konventionen. Samtidig slog domstolen fast, at ALLE lande har pligt til at overholde konventionen og specifikt til at hindre folkemord. Israel betegnede ICJ som anti-semittisk og de folkemords-medskyldige i USA og Europa valgte at ignorere kendelsen. De har i forvejen sat sig uden for den civiliserede verdensorden.

FN's nødhjælpsorganisationer og de internationale menneskerettighedsorganisationer har forsøgt at overtale USA og EU til våbenhvile, for det er dem der leverer våbnene og den politiske opbakning til folkemordet. Forgæves. Derved gør USA og EU sig medskyldige jvf. Konventionen mod Folkemord.

Israel + USA + EU = Folkemord

Bryd censuren i Danmark: Følg udviklingen på Al Jazeera Følg udviklingen på DemocracyNow Følg udviklingen på Electronic Intifada

Støt Læger uden Grænsers arbejde i Gaza. Læger uden Grænser har måttet trække sig ud af det nordlige Gaza pga. Israels fortsatte terror.

Drusere, tilhængere af den drusiske religion i Mellemøsten. En religion med godt 700.000 tilhængere.

Den unge Fatimid Caliph af Egypten, al-Hâkim grundlagde i starten af det 10. århundrede e.v.t. den drusiske religion i Cairo. Derfra spredte den sig hurtigt over Mellemøsten med præsten al-Darazi, der gav religionen sit navn. Druserne kalder sig også Al-Mouahhidoun (arabisk: forenerne), fordi deres religion kombinerer elementer af islam, kristendommen samt græsk og hinduistisk filosofi.

Efter at sektens grundlægger var død, blev den forfulgt og forsvandt i Egypten, men fortsatte sit virke i Syrien. I 1043 blev tilgangen til religionen stoppet, og ingen fik derefter mulighed for at konvertere til den. Dette skete for ikke at provokere andre, ved at acceptere optagelsen af andre af en anden religion. Siden da udgjorde druserne et lukket samfund i de bjergrige egne omkring Hermon bjerget, de libanesiske bjerge, Golanhøjderne, Galilæa og Djebel. Druserne trådte frem som politisk kraft i bjergene under Emirene fra det 12. århundrede.

Emiren Fakhreddin II (1590-1635) anses i dag for at være den første libanesiske statsmand. Hans palads lå i centrum af Chouf at Deir-el-Qamar, en landsby der i dag overvejende er kristen. Fakhreddin II udstrakte sit rige over det område der i dag er Libanon og Galilæa, Og var i stand til at forsvare emiratets autonomi frem til det Osmanniske imperium, der brat bragte emiratet til fald. Han var velkendt for sin tolerance og opmuntrede også maronitiske kristne til at slå sig ned i Metn og Chouf.

Tingene begyndte at gå skævt under emiren Bechir II (1788-1840). En maronit der for at bevare sin egen magt fremprovokerede rivalisering blandt de større drusiske familier og støttede sin egen familie. Dette udløste religiøse konflikter der blev stadig værre, indtil de i 1860 kulminerede i borgerkrig. Mange drusere gik i eksil i det sydlige Syrien, i Djebel al- Arab - bedre kendt i dag som Djebel druserne. Et område hvor et lille antal af deres sekt over århundrederne havde slået sig ned. Druserne i dette område gik til angreb på franskmændene, fra 1922 hvor det franske Folkeforbunds mandat over området startede, til franskmændene i 1926 erobrede Suweida - hovedstaden i Djebel området.

I dag lever der mere end 350.000 drusere i Syrien, omkring 300.000 i Libanon, omkring 60.000 i Israel og 3-5.000 i Jordan.

A.J.